Poster - Een subcutane spacer injectie ter bescherming van de huid bij brachytherapie voor borstkanker: een pilot studie


G.M. Struik, J.P. Pignol, I.K.K. Kolkman-Deurloo, J. Schiphof-Godart, A. Ghandi, E. Birnie, W.W. Vrijland, T.M.A.L. Klem

Vrijdag 12 mei 2017

14:25 - 14:28u in Baroniezaal

Categorieën: Experimenteel, Poster

Parallel sessie: V15 - Kwaliteit / Experimenteel


Introductie 

Partiële bestraling na borstsparende chirurgie is een behandeloptie voor een geselecteerde groep patiënten met vroeg stadium borstkanker. De belangrijkste bijwerking van alle vormen van brachytherapie is huidtoxiciteit, met de huiddosis als risicofactor. In deze studie wordt de toepasbaarheid van een subcutane spacer injectie en het effect op de huiddosis onderzocht.

Methode

Een pilot studie naar de toepasbaarheid van een echogeleide spacer injectie werd uitgevoerd op vrouwelijke mastectomie-preparaten direct postoperatief. Twee producten werden getest: hyaluronzuur (HZ) (merknaam “Barrigel”) en gejodeerd polyethyleenglycol (PEG) (“TraceIT”). Succes werd gedefinieerd als een subcutane spacer met een dikte van ≥5mm, in een vooraf gemarkeerde cirkel met een radius van 20mm. Aanwezigheid van een oppervlakkige fascie en mogelijkheid van hydrodissectie werden gerapporteerd. Gebruiksgemak werd gemeten met de System Usability Scale (SUS). CT-scans werden verricht voor en na injectie. Radiotherapie planning werd gedaan met een gesimuleerd Clinical Target Volume (CTV) en de huiddosis werd berekend met en zonder spacer.

Resultaten

Bij 22 preparaten werd een spacer injectie uitgevoerd; 11 HZ, 11 PEG. Het succes percentage was 100% met HZ en 90.9% met PEG (n.s.). Een superficiële fascielaag was aanwezig in 59.1% van de preparaten. Gemiddeld geïnjecteerd volume was 7.4ml voor HZ en 7.3ml voor PEG (n.s.). Hydrodissectie was mogelijk in 81.8% met HZ en 63.6% met PEG (p<0.05). Gemiddelde SUS score was 96 bij HZ en 81 bij PEG (p<0.001). Gemiddelde maximale huiddosis (D0.05cc) was significant lager met spacer dan zonder spacer. Het percentage met een huid isodosis van ≥85% was ook significant lager bij de preparaten met spacer.

Conclusie

Deze pilot studie toont een zeer hoog succespercentage van een subcutane spacer injectie ter bescherming van de huid bij brachytherapie voor borstkanker. Een dikte van ≥5mm kan de huiddosis drastisch verlagen. Een gerandomiseerde klinische studie is nodig om het effect van deze interventie op het optreden van huidtoxiciteit te onderzoeken.