Poster - Robot-geassisteerde versus laparoscopische distale pancreatectomie: een landelijke retrospectieve, vergelijkende studie


C.L.M.A. Nota, T. de Rooij, M.T. de Boer, D. Boerma, P. van den Boezem, B.A. Bonsing, I.H.M. Borel Rinkes, K. Bosscha, O.R. Busch, P.P.L.O. Coene, F. Daams, R. van Dam, M.G.W. Dijkgraaf, C.H.J. van Eijck, S. Festen, M.F. Gerhards, J. Hagendoorn, E. van der Harst, I.H. de Hingh, G. Kazemier, J.M. Klaase, R.H.J. de Kleine, C.J.M. van Laarhoven, D. Lips, M.D.P. Luyer, V.B. Nieuwenhuijs, G.A. Patijn, D. Roos, H.C. van Santvoort, J.J.G. Scheepers, G.P. van der Schelling, P. Steenvoorde, R.J. Swijnenburg, M.R. Vriens, J.H. Wijsman, M.G.H. Besselink, B. Groot Koerkamp, I.Q. Molenaar

Vrijdag 12 mei 2017

10:23 - 10:26u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Poster

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie

Robot-geassisteerde distale pancreatectomie (RADP) is in opkomst. De operatierobot heeft enkele technische voordelen, zoals articulerende instrumenten, ten opzichte van de conventionele laparoscopische distale pancreatectomie (LDP). Echter, de meerwaarde van RADP voor de patiënt is onbekend omdat grote, multicentrische studies die RADP met LDP vergelijken ontbreken.

Methode

Data van alle patiënten die een RADP of LDP ondergingen in 17 Nederlandse pancreascentra tussen januari 2005 en augustus 2016 zijn retrospectief geanalyseerd. RADP werd uitgevoerd in 3 ziekenhuizen en LDP in 14 ziekenhuizen. Primaire uitkomstmaat zijn majeure complicaties (Clavien-Dindo graad ≥ III).

Resultaten

Er zijn 210 patiënten geïncludeerd, met vergelijkbare demografische en tumor-karakteristieken, van wie 33 een RADP (15.7%) ondergingen vs. 177 een LDP (84.3%). Gemiddelde operatietijd was 229 (±72) min vs. 224 (±98) min (p=0.78), respectievelijk. In de RADP groep werd 33% miltsparend uitgevoerd vs. 42% in de LDP groep (p= 0.32). Conversiepercentage was 15% vs. 19% (p= 0.58), respectievelijk. Zes patiënten (18%) hadden een majeure complicatie na RADP vs. 30 LDP patiënten (17%) (p = 0.86). De 30-dagen mortaliteit was 0% vs. 1% (p>0.99), respectievelijk. Mediane opnameduur was 7 dagen (IQR 6-9) na RADP vs. 7 dagen (IQR 6-11) na LDP.

Conclusie

In deze landelijke retrospectieve studie werden geen verschillen gevonden in de uitkomsten van RADP en LDP. Prospectieve studies zullen de klinische meerwaarde en kosteneffectiviteit van RADP moeten uitwijzen.

Meer info