Het effect van gastrostomie op de werking van de maag in kinderen: een prospectieve cohort studie.


J. Franken, F.A. Mauritz, R.K. Stellato, D.C. van der Zee, M.Y.A. van Herwaarden-Lindeboom

Voorzitter(s): dr. O. Buyne, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. G.H.E.J. Vijgen, AIOS heelkunde, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Vrijdag 12 mei 2017

10:00 - 10:10u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V07 - Algemeen


Introductie 

Een gastrostomie wordt frequent uitgevoerd bij kinderen die voor een lange periode afhankelijk zijn van enterale voeding. Postoperatieve complicaties zoals lekkage, voedingsintolerantie en gastro-oesofageale reflux komen frequent voor. Deze complicaties zouden veroorzaakt kunnen worden door postoperatieve dysmotiliteit van de maag. Het effect van gastrostomie op de maaglediging hebben we onderzocht. 

Methode 

Een prospectieve cohortstudie is verricht waarin 50 kinderen werden geïncludeerd die laparoscopische gastrostomie ondergingen. Voor en 3 maanden na gastrostomie werden metingen verricht met een 13C-octaanzuur ademtest, 24-uurs pH-metrie en vragenlijsten betreffende reflux symptomen.

Resultaten

Maagledigings-halfwaardetijden waren significant verlengd na operatie, van het 57e percentiel (P) preoperatief naar het 79e percentiel (p<0.001) postoperatief. Vijftig procent van de patiënten met een normale preoperatieve maaglediging ontwikkelde postoperatief een vertraagde maaglediging (P>95) (p=0.01). Bij de meeste patiënten (≥75%) met lekkage en/of voedingsintolerantie na gastrostomie bleek er sprake te zijn van een vertraagde maaglediging. Een vertraging van de maaglediging was geassocieerd met een verhoging van de zuur-expositie-tijd in de oesofagus (r=0.375; p<0.001). 

Conclusie

Gastrostomie in kinderen veroorzaakt een significante vertraging van de maaglediging. Een postoperatief vertraagde maaglediging is geassocieerd met gastro-oesofageale reflux en werd aangetroffen in de meeste patiënten met postoperatieve lekkage en voedingsintolerantie. Met deze negatieve effecten op de fysiologie zou rekening gehouden moeten worden bij het overwegen van gastrostomie in kinderen.