Chloorhexidine-alcohol versus jodium-alcohol voor preoperatieve huiddesinfectie: een prospectieve cluster-gerandomiseerde multicenter crossover studie (SKINFECT)


A. Charehbili, M.B.G. Koek, A. de Mol van Otterloo, M.W.G.A. Bronkhorst, E.J. Waasdorp, J Govaert, A. Bosman, J. van den Bremer, A. Ploeg, H. Putter, A. Meijs, C.J.H. van de Velde, W. van Gijn, R.J. Swijnenburg

Voorzitter(s): dr. J.L.M. Bruggink, kinderchirurg, UMCG, Groningen & dr. V.B. Weeda, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:15 - 15:25u in Baroniezaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V6 - Algemeen & Kinderchirurgie


Introductie

Postoperatieve wondinfectie (POWI) is een veel voorkomende vorm van ziekenhuisinfecties in Nederland. In de afgelopen jaren zijn veel chirurgen overgestapt op het gebruik van chloorhexidine-alcohol voor desinfectie van de huid. Er is echter nauwelijks bewijs over het verschil in effectiviteit tussen jodium-alcohol en chloorhexidine-alcohol voor het voorkomen van POWI.

Methode 

De SKINFECT trial was een prospectieve cluster-gerandomiseerde multicenter cross-over studie, die tussen juli 2013 en juli 2015 liep in vijf perifere ziekenhuizen. Alle patiënten die ingrepen ondergingen waarvan de infectiecijfers in de landelijke POWI surveillance van PREZIES (RIVM) worden bijgehouden, werden geïncludeerd. Deelnemende centra werden gerandomiseerd voor start met behandeling met chloorhexidine-alcohol of jodium-alcohol voor een periode van 3 maanden, waarbij elke 3 maanden gewisseld werd naar behandeling met het andere desinfectans. Primaire uitkomstmaat was het voorkomen van POWI volgens de criteria van PREZIES.

Resultaten

Er werden in totaal 3665 patiënten geïncludeerd (N=1835 chloorhexidine-alcohol, N=1830 jodium-alcohol). Chirurgische procedures omvatten colonchirurgie (N=655 ), vaatchirurgie (N=313) laparoscopische cholecystectomie (N=739), mammachirurgie (N=1091) en totale heup- en knieprotheses (N=866). Het voorkomen van wondinfectie was 3.8% bij chloorhexidine-alcohol en 4.0% bij jodium-alcohol. OR na correctie voor het deelnemende centrum en het type chirurgie was 1.04 (95% CI 0.74-1.46). Factoren die significant geassocieerd waren met het voorkomen van POWI waren wondklasse, ASA-klasse, operatieduur, geslacht en leeftijd.

Conclusie

Er kon geen superioriteit aangetoond worden van chloorhexidine-alcohol ten opzichte van jodium-alcohol voor het voorkomen van POWI. Andere aspecten, zoals bijvoorbeeld kosteneffectiviteit en/of allergieën, kunnen eventueel bepalend zijn voor de keuze van het te gebruiken desinfectans.