Lange termijn overleving in de oncogeriatrische chirurgische populatie


S.C. Stokmans, E. Rotteveel, H. van der Wal - Huisman, S. Festen, P. de Graeff, G.H. de Bock, A.R. Absalom, B.L. van Leeuwen

Voorzitter(s): dr. J.L.M. Bruggink, kinderchirurg, UMCG, Groningen & dr. V.B. Weeda, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Baroniezaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V6 - Algemeen & Kinderchirurgie


Introductie

Door groei van de oncogeriatrische populatie ondergaan meer ouderen een operatie. Een operatie op oudere leeftijd kan leiden tot achteruitgang in het algemeen functioneren. Onderzoek bij deze populatie richt zich meestal op korte termijn uitkomsten. Deze studie beschrijft het algemeen functioneren van oudere chirurgische patiënten op lange termijn.

Methode 

In een observationele studie werden van 2010-2015 patiënten van 65 jaar en ouder geïncludeerd die een chirurgische behandeling van een maligniteit ondergingen. Het primaire doel van de studie was het onderzoeken van voorspellers van postoperatieve uitkomsten. Algemeen functioneren werd gemeten met de Groningen Frailty index (GFI). De GFI meet het functioneren van de patiënt op 3 verschillende domeinen (sociaal, fysiek, psychisch). Bij een score van 4 of hoger is de patiënt kwetsbaar. Primaire uitkomstmaat was mortaliteit. Secundaire uitkomstmaat was algemeen functioneren na 3 maanden. Patiënt variabelen, tumor stadium en peroperatieve data werden als covariaten meegenomen in de multivariate analyse. 

Resultaten 

Totaal werden gegevens van 263 patiënten geanalyseerd met een gemiddelde leeftijd van 72 jaar (range 65-87). Preoperatief was 26% van de patiënten kwetsbaar, slechts 2% van de patiënten vertoonde 3 maanden postoperatief een verbetering van het algemeen functioneren, terwijl 30% verslechterde. In het eerste postoperatieve jaar overleed 13% van de patiënten . Na een mediane follow up van 3.5 jaar was 30% van de patiënten overleden. Zoals verwacht waren tumorstadium en het optreden van postoperatieve complicaties voorspellend voor totale mortaliteit (p<0.01, p 0.02). Opvallend is dat preoperatieve kwetsbaarheid, ook na multivariate analyse, significant geasocieerd was met slechtere postoperatieve overleving (p<0.01).

Conclusie

Preoperatief functioneren gemeten middels de GFI is bij oudere patiënten voorspellend voor lange-termijn overleving. Het algemeen functioneren verbetert in een oudere kwetsbare populatie slechts zelden na een operatie voor een solide tumor.