Evaluatie-enquête


Geachte collega,

Naar aanleiding van de vorige ledenraadpleging hebben wij wederom een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij zijn benieuwd hoe u de NVvH Chirurgendagen 2017 heeft ervaren. Het invullen van deze enquête kost u 3 minuten.

Alle deelnemers aan deze enquête kunnen meedingen naar een cadeaubon.

U kunt de enquête benaderen via deze link.

Dank voor uw moeite!

Congrescommissie Chirurgendagen 2017