Accreditatie


Accreditatie is toegekend door: 

  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 8 punten voor zowel donderdag 11 als vrijdag 12 mei
  • Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde (NVTG) met 7 punten voor zowel donderdag 11 als vrijdag 12 mei