Welkomstwoord van de Voorzitter Congrescommissie 2017


Beste leden van de NVvH, zeer gewaardeerde aanstaande bezoekers van de Chirurgendagen 2017!

Met trots kunnen wij u op dit platform het programma van de Chirurgendagen 2017 presenteren. Daarvoor hebben de Congrescommissie, het bureau van onze Vereniging, Congress Company en Med-Info zich de laatste dagen enorm ingezet en wij mogen uitzien naar een mooi congres!

Dit jaar is gekozen voor het thema 'Passie'. Zeer toepasselijk, want passie is wat wij nodig hebben om ons vak goed en met plezier te kunnen uitoefenen. Daarnaast  is het onze belangrijkste drijfveer; hartstocht en bevlogenheid worden hier aangevuld met drang en ijver. De diepgewortelde wens om góed te doen en dat goed te dóen.

Om deze reden zal - na de vorig jaar zeer goed ontvangen Yearly Updates van de subspecialismen - het hoofdthema geadresseerd worden door hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli. Hij zal spreken over bevlogenheid in ons vak, maar ook over omstandigheden, die onze passie kunnen bedreigen.

De ontbijtsessie met het bestuur (ook wel: 'Beschuitje met het Bestuur') is hét moment om direct met elkaar van gedachten te wisselen over onderwerpen, die ons allen na aan het hart gaan. Deze keer is het onderwerp: De differentiatie in de dienstenstructuur en regionale netwerken. De vraag die hier gesteld wordt is: 'Is 24/7 gedifferentieerd wenselijk en haalbaar?'. Grijp deze kans en denk en praat met uw Bestuur mee!

Nieuw dit jaar zijn de sessies NVvH University en State of the art. In de eerstgenoemde wordt u door een expert uit onze eigen gelederen op de hoogte gebracht van een hoogcomplex chirurgisch ziektebeeld en haar behandeling: Ervaar EVAR door Michel Reijnen en Robotchirurgie in de Upper GI door Richard van Hillegersberg. In de State of the art sessie geeft een expert op dit vlak inzicht in de ogenschijnlijk 'clear-cut' ziektebeelden, waar wij allen dagelijks mee te maken hebben: Simon Nienhuis spreekt over de Buikwand en Robbert Meerwaldt over Wondbehandeling. Beide sessies zijn bij uitstek geschikt om uw kennis over een andere dan uw eigen differentiatie te vergroten.

We zijn trots u op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie een spreker van formaat te kunnen presenteren voor de Michaël van Vloten lecture: Professor Jonathan Beard van het Royal College of Surgeons uit Engeland spreekt ons toe over behoud en overdracht van passie in ons vak.

De NVvH Excellent Lecture wordt dit jaar uitgesproken door Cock van de Velde, past President van de ECCO met meer dan 700 publicaties. Zijn gepassioneerde lezing is getiteld: 'Surgery, the Netherlands first!'.

De bekende onderdelen van ons congres zijn zoals steeds sterk vertegenwoordigd: wetenschappelijke voordrachten, minisymposia (alle zeer bijzonder!), ALV's, de uitreiking van NVvH Best Abstract en Poster Award en de uitreiking van de felbegeerde Gildepenningen. Natuurlijk is een van de highlights het Cabaret, dat dit jaar verzorgd wordt door Regio III: Leiden.

De firma GDM verzorgt een lunchsymposium genaamd 'Your Case Closed': over technieken en timing van het sluiten van open wonden en het abdomen na complexe buikchirurgie. De firma Bard heeft een satellietsymposium over preventie, behandeling en kostenaspect van complexe buikwandchirurgie. In de expositieruimte zullen door enkele sponsoren workshops worden aangeboden; #hands-on!

Dames en heren, welkom op de Chirurgendagen 2017. Zoals u ziet, is er veel moois te beleven; er staan u een goede vibe en een bruisend congres te wachten!

Namens de Congrescommissie,

Dick Scharn, voorzitter

Jennifer Schreinemakers, vice-voorzitter,

Micky Cohen de Lara, directeur NVvH