Inzet chirurg spoedeisende zorg: ervaring Maatschap Haagse Chirurgen


S. Meylaerts

Voorzitter(s): Dr. R Meerwaldt. Lid bestuur NVvH (penningmeester) en secretaris BBv

Vrijdag 12 mei 2017

10:55 - 11:10u in Genderzaal

Categorieën: Algemeen, Symposium

Parallel sessie: S21 - Passie voor de algemene chirurgie/taakherschikking


De Maatschap Haagse Chirurgen is in 2011 ontstaan uit de chirurgen van MCHaaglanden en Bronovo. Bijna 4jajar later volgde de fusie van beide ziekenhuizen. De lateralisatie van zorg die werd ingezet door de chirurgen is nu een feit voor het gehele ziekenhuis. Lokatie Bronovo focust zich op planbare, laagcomplexe zorg. Op Lokatie Antoniushove is alle oncologie geconcentreerd en werkt men nauw samen met het LUMC. Lokatie Westeinde kenmerkt zich door acute en complexe zorg.

Het 3-jarig project Acute Zorg probeert de best werkzame en toekomstbestendige modus te ontwikkelen voor acute zorg op deze drie lokaties. Voor de Lokatie Westeinde is de invloed van verlengde aanwezigheid van medisch specialisten onderzocht op doorlooptijd, efficiëntie, en patiënt tevredenheid, met verrassende resultaten.

Ons ziekenhuis worstelt met de acute zorg zoals dat overal gebeurt, en tijdens dit symposium zal ik een aantal mogelijkheden aandragen die wij het afgelopen jaar hebben onderzocht