Inzet chirurg spoedeisende zorg: ervaring Heelkunde Friesland Groep


M.M. Kuipers

Voorzitter(s): Dr. R Meerwaldt. Lid bestuur NVvH (penningmeester) en voorzitter BBv

Vrijdag 12 mei 2017

11:10 - 11:25u in Genderzaal

Categorieën: Algemeen, Symposium

Parallel sessie: S21 - Passie voor de algemene chirurgie/taakherschikking


De Heelkunde Friesland Groep, https://heelkundefriesland.nl, het samenwerkingsverband van alle  chirurgen in de 4 grootste Friese ziekenhuizen en haar voorlopers zijn al vanaf 2008 bezig met zorginnovatie. Dit leidde onder andere tot een ‘factfinding’ missie samen met de lokale zorgverzekeraar naar Amerika om “Triple Aim” 1,2 te zien.

Triple Aim is een concept voor verduurzaming van de zorg, door het gelijktijdig realiseren van de drie doelstellingen : (1) Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg; (2) Het verbeteren van de gezondheid van een populatie; (3) Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Heelkunde Friesland is bezig met meerdere zorginnovaties (1½ lijnszorg / value en patient based health care / kwaliteitsprojecten). Een mooi voorbeeld hiervan, is de pilot ‘Lichte traumazorg’: Patiënten met eenvoudige botbreuken niet meer in het ziekenhuis behandelen, maar dit door de huisartsen laten doen3.

Vanuit de traumachirurgie van Heelkunde Friesland Groep is door collega Pieter Lubbert, ondergetekende en kwaliteits & innovatie manager Janneke Remmelts samen met de betrokken huisartsen een lijst opgesteld met trauma’s die huisartsen zelf kunnen behandelen en zijn de huisartsen opgeleid om dit op verantwoorde wijze te doen.

Lichte traumazorg’ is tevens een voorbeeld van vraaggestuurde zorg, het waren de patiënten zelf die aan de huisartsen vroegen of die het werk niet zelf konden doen, in plaats van hen hiervoor naar het ziekenhuis te verwijzen.

De pilot wordt mogelijk gemaakt mede door financiering van de Friesland Zorgverzekeraar en past bij de doelstelling van deze zorgverzekeraar en Heelkunde Friesland Groep om gezamenlijk de doelmatigheid en kwaliteit van de heelkundige zorg in Friesland te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Graag neem ik u mee tijdens de uitleg over dit project naar “ lessons learned   “ en (eventuele) haalbaarheid in andere delen van Nederland.