Poster - Postoperatieve follow-up na liesbreukcorrectie via een app; de toekomst?!


L. van Hout, W.J.V. Bökkerink, M.S. Ibelings, P.W.H.E. Vriens

Vrijdag 12 mei 2017

10:20 - 10:23u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Poster

Parallel sessie: V07 - Algemeen


Introductie

Het meten van pijn en functioneren na een liesbreukcorrectie door middel van papieren of web-based pijndagboekjes en vragenlijsten kent een grote heterogeniteit en verschillende vormen van bias. Patiëntmonitoring via een innovatieve smartphone applicatie biedt mogelijk een nauwkeuriger en accurater inzicht in een (on)gecompliceerd postoperatief beloop na liesbreukchirurgie.                  

Methode

De Q1.6 Inguinal hernia app gebruikt ‘twitch crowdsourcing’ voor prospectieve dataverzameling; een korte vraag die binnen enkele seconden kan worden beantwoord tijdens ontgrendeling van het scherm. Vragen zijn afgeleid van veelgebruikte en gevalideerde vragenlijsten en worden dynamisch gesteld op basis van de operatiedatum en eerder gegeven antwoorden. Patiënten kunnen in real-time vervolgd worden via een dashboard en het systeem biedt een notificatiesysteem bij mogelijke complicaties. Patiënten die werden ingepland voor electieve liesbreukchirurgie werden gevraagd de applicatie te installeren en gebruiken in het kader van een exploratieve studie om de haalbaarheid en toepasbaarheid van de applicatie en verkregen data te onderzoeken.  

Resultaten

In het laatste kwartaal van 2016 installeerden 83 patiënten in drie verschillende centra de applicatie in de preoperatieve fase. Hiervan gebruikte 96.4% de applicatie langer dan twee weken postoperatief. Bij een vijfde (20.5%) bereikte de follow-up de drie maanden niet. Er werden meer dan 14.000 datapunten gegenereerd gedurende de eerste drie maanden van de follow-up. De eerste gebruikservaringen zijn positief en de verkregen data gaven duidelijk inzicht in het postoperatief herstel na liesbreukchirurgie. Patiënten waren tevreden en ervoeren de manier van dataverzameling niet als vervelend of opdringend.

Conclusie

Deze manier van real-time genereren van ‘big data’ verbetert mogelijk de integriteit van peri-operatief verkregen data en kan onderzoek naar (chronische) pijn en herstel na liesbreukchirurgie bevorderen. Na een validatiestudie kan de applicatie als meetinstrument gebruikt worden. De techniek is veelbelovend en kan ook bij andere patiëntcategorieën worden toegepast.  

Directe weergave van ruwe data (pijnscores) in het dashboard, eerste 14 dagen postoperatief.
Twee voorbeelden van schermafbeeldingen tijdens het gebruik van de app.