Poster - Chirurgische behandeling versus expectatief beleid bij patiënten met een parastomale hernia – een retrospectieve cohort studie


L.F. Kroese, D.P.V. Lambrichts, G.J. Kleinrensink, W. Bemelman, J.F. Lange

Voorzitter(s): dr. J.L.M. Bruggink, kinderchirurg, UMCG, Groningen & dr. V.B. Weeda, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

16:05 - 16:08u in Baroniezaal

Categorieën: Algemeen, Poster

Parallel sessie: V6 - Algemeen & Kinderchirurgie


Introductie

Een parastomale hernia is de meest frequente complicatie na het aanleggen van een stoma, met een incidentie tot 50%. Chirurgie wordt in 15-70% van de patiënten verkozen boven een expectatief beleid, maar argumenten hiervoor worden niet beschreven. Deze studie vergelijkt als eerste de uitkomsten van beide behandelstrategieën.

Methode

Patiënten die tussen januari 2007 en december 2012 met een parastomale hernia werden gediagnosticeerd in het Erasmus MC Rotterdam, het Havenziekenhuis Rotterdam en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, werden geïncludeerd. Patiëntkarakteristieken, chirurgische data, type stoma, herniasymptomen en -karakteristieken, crossover-aantallen tussen de groepen, stomagerelateerde heropnames en spoedeisende hulp- en polikliniekbezoeken werden retrospectief verzameld. Bij de geopereerde patiënten werden ook alle postoperatieve complicaties en recidieven genoteerd. In de expectatieve groep werd de reden voor expectatief beleid genoteerd.

Resultaten 

Tweeënzeventig patiënten werden geïncludeerd: 50(69.4%) in de chirurgische en 22(30.6%) in  de expectatieve groep. Mediane follow-up was 60 maanden. Tweeënveertig patiënten (58.3%) hadden een eindstandig colostoma, 1 (1.4%) een dubbelloops colostoma, 18 (25.0%) een eindstandig ileostoma, 3 (4.2%) een dubbelloops ileostoma en 8 (11.1%) een urostoma. Redenen voor expectatief beleid waren comorbiditeit (n=8: 36.4%), geen symptomen (n=5: 22.7%), rectumstompproblemen (n=1: 4.5%) en bij 8 (36.4%) was geen reden gegeven. Zeven patiënten gingen van de expectatieve naar de chirurgische groep, van wie 2 een spoedoperatie ondergingen. Achtentwintig patiënten (56.0%) hadden een recidief na chirurgie, waarvan 26 (92.9%) een heroperatie ondergingen.

Conclusie

Gezien het hoge aantal recidieven en heroperaties na chirurgische behandeling van een parastomale hernia en het relatief kleine aantal spoedoperaties na expectatief beleid, is een expectatief beleid gerechtvaardigd bij patiënten zonder duidelijke klachten van hun parastomale hernia of patiënten met hoge comorbiditeit.