Poster - The Post-INCisional Hernia Phone: een nieuwe manier van follow-up na littekenbreukcorrecties


N. van Veenendaal, M.M. Poelman, B. van den Heuvel, W.H. Schreurs, B.J. Dwars, H.J. Bonjer

Vrijdag 12 mei 2017

10:23 - 10:26u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Poster

Parallel sessie: V07 - Algemeen


Introductie

10-15% van de patienten die een littekenbreukcorrectie ondergaat ontwikkelt een recidief. Follow-up is daarom essentieel, maar is tijdrovend voor zowel patient als dokter. Doel van dit onderzoek was het opstellen van een telefonische vragenlijst om deze groep patienten te vervolgen en recidieven op te sporen: the Post-INCisional Hernia Phone (PINCH-Phone).

Methode

In deze multicenter prospectieve studie werden patienten met een status 1-4 jaar na littekenbreukcorrectie gebeld en werd de PINCH-Phone afgenomen. De PINCH-Phone bestaat uit drie vragen gericht op symptomen en een zelfonderzoek middels Valsalva-manoeuvre. Alle deelnemers werden 2-4 weken later op de polikliniek teruggezien. Daar werden de vragen herhaald en werd een lichamelijk onderzoek uitgevoerd gerricht op het opsporen van een recidief. In geval van twijfel werd er beeldvorming verricht. 

Aan de hand van de positief beantwoorde vragen in de PINCH-Phone en de recidieven bij lichamelijk onderzoek werden sensitiviteit en specificiteit van de PINCH-Phone berekend.

Resultaten

De PINCH-Phone werd bij 210 patienten afgenomen. De verdeling mannen en vrouwen was gelijk. De gemiddelde leeftijd bij littekenbreukcorrectie was 58 jaar (range 20-93 jaar). De indexoperatie was gemiddeld 3,3 jaar geleden (range 12-356 maanden). 47,6% had een laparoscopische repair gehad en 52,4% een conventioneel open herstel. 136 deelnemers beantwoordden een of meer PINCH-Phone vragen positief, waarvan 27 mensen een recidief hadden bij lichamelijk onderzoek. Bij 74 mensen was de PINCH-Phone negatief, waarvan 67 mensen geen recidief hadden. De sensitiviteit en specificiteit waren respectievelijk 79% en 38%. De positief en en negatief voorspellende waarde waren respectievelijk 20% en 93%.

Conclusie

De PINCH-Phone kon niet worden gevalideerd voor het detecteren van recidief littekenbreuken. Het bleek echter wel een bruikbaar instrument voor follow-up na littekenbreukcorrecties. Het hoge aantal positief beantwoorde PINCH-Phone vragen bevestigt het belang van meer aandacht voor patient-reported outcomes in littekenbreukchirurgie.