Poster - Een lange biliopancreatische lis bij Roux-en-Y gastric bypass als bariatrisch revisie procedure na een falende maagband resulteert in meer gewichtsverlies: een randomized controlled trial


A.B. Boerboom, J. Homan, E.O. Aarts, C.J.M. van Laarhoven, I.C.M. Janssen, F.J. Berends

Vrijdag 12 mei 2017

14:25 - 14:28u in Genderzaal

Categorieën: Bariatrie, Poster

Parallel sessie: V11 - Upper GI/Bariatrie


Introductie

De maagband was veelbelovend, echter teleurstellende lange termijn resultaten zorgen voor toename van bariatrische revisie chirurgie. De Roux-en-Y gastric bypass is de meest uitgevoerde bariatrische revisie procedure. Een uniforme uitvoering bestaat niet. Het onderzoeksdoel is een lange- en een standaard biliopancreatische lis RYGB als bariatrische revisie procedure te vergelijken. 

Methode

In deze randomized controlled trial werden 146 patiënten, die in aanmerking kwamen voor bariatrische revisie chirurgie, geïncludeerd en gerandomiseerd; 73 patiënten ondergingen een S-RYGB (Roux/Biliopancreatisch lis 150/75 cm) en 73 patiënten ondergingen een LBPL-RYGB (Roux/Biliopancreatische lis 75/150 cm). De primaire uitkomstmaat was het percentage Total Body Weight Loss (%TBWL). Secundaire uitkomstmaten waren de remissie van obesitas gerelateerde comorbiditeiten en het percentage postoperatieve complicaties.

Resultaten

De basiskarakteristieken tussen de twee groepen waren vergelijkbaar. De gemiddelde BMI was 42±5 kg/m2. Het follow-up percentage na 3 jaar was 91%. Een TBWL van 20% in de S-RYGB groep versus 24% in de LBPL-RYGB werd behaald (p=0.039). Alle aan obesitas gerelateerde comorbiditeiten namen in beide groepen significant af, echter een verschil tussen beide groepen werd niet gevonden. In totaal bleek er in 14 (10%) patiënten sprake van een korte termijn complicaties; acht (6%) in de LBPL-RYGB groep en zes (4%) in de S-RYGB (p=>0.05). Zes (4%) patiënten ondergingen een re-operatie (3 LBPL-RYGB en 3 S-RYGB).

Conclusie

De RYGB als bariatrische revisie procedure na een falende maagband is een veilig procedure. Het resulteert in een uitstekende Total Body Weight Loss en een reductie van obesitas gerelateerde comorbiditeiten. Met het toepassen van een lange biliopancreatisch lis neemt het gewichtsverlies nog verder toe.