Poster - Incidentie en risicofactoren voor het optreden van een hernia cicatricalis na stoma ophef


F.J. Amelung, L.E.V.M. de Guerre, E.C.J. Consten, P.M.V. Verheijen, I.A.M.J. Broeders, W.A. Draaisma

Donderdag 11 mei 2017

16:05 - 16:08u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal benigne, Poster

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Het opheffen van een stoma werd lange tijd beschouwd als een veilige ingreep met weinig complicaties. Recente studies laten echter een hernia cicatricalis incidentie na stoma ophef van 30-35% zien. Beduidend hoger dan eerst gedacht. Met deze studie trachten wij de ware hernia cicatricalis incidentie en risicofactoren vast te stellen. 

Methode

Alle consecutieve patiënten die tussen 2009 en 2015 in ons centrum een stoma ophef ondergingen, werden retrospectief geïdentificeerd. De primaire uitkomst was een hernia cicatricalis, vastgesteld middels lichamelijk of radiologisch onderzoek. Patiënten met een follow-up < 12 maanden werden uitgenodigd voor een extra poliklinische visite voor het vaststellen van een eventuele hernia middels lichamelijk onderzoek of indien nodig echografisch onderzoek. Patiënten data, chirurgische variabelen, mogelijke complicaties en alle mogelijke risicofactoren werden verzameld vanuit het elektronisch patiënten dossier. Onafhankelijke risicofactoren werden bepaald middels een multivariabele logistische regressie analyse.

Resultaten

318 patiënten met een follow-up >12 maanden werden geïncludeerd. Na een mediane klinische follow-up duur van 18.5 maanden en/of radiologische follow-up van 16.5 maanden bleek 34.6% van de patiënten (n=110) een hernia cicatricalis te hebben ontwikkeld. 77.3% van deze patiënten had een symptomatische hernia en 65.5% van de patiënten met een hernia cicatricalis moest chirurgische correctie ondergaan. Een BMI >25 (OR 2.67), een eerdere stoma prolaps (OR 3.99) of parastomale hernia (OR 7.12), hypertensie (OR 2.55) en het niet ondergaan van neo-adjuvante therapie (OR 5.66) bleken onafhankelijke risicofactoren voor het ontwikkelen van een hernia cicatricalis. 

Conclusie

Meer dan een derde van de patiënten ontwikkelt een hernia cicatricalis na stoma ophef. In twee derde van deze patiënten is chirurgische correctie noodzakelijk. Een BMI >25, het eerder hebben van een stoma prolaps, parastomale hernia, hypertensie en het niet ondergaan van neo-adjuvante therapie zijn onafhankelijke risicofactoren.  

Overzicht van de patient selectie
Hernia cicatricalis geassocieerde uitkomsten
Multivariaat analyse van de risico factoren voor de ontwikkeling van een hernia cicatricalis na stoma ophef