Poster - Postoperatieve abdominale infecties na resectie van een T4 colon carcinoom verhogen het risico op een peritoneaal recidief


C.E.L. Klaver, K.A.T.G. Wasmann, M. Verstegen, J.D.W. van der Bilt, I. Nagtegaal, B. van Ramshorst, P.J. Tanis, A.M. Wolthuis, H.C. van Santvoort, J.H.W. de Wilt, A. D'Hoore

Vrijdag 12 mei 2017

14:25 - 14:28u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Poster

Parallel sessie: V12 - Colorectaal maligne


Introductie

Patiënten met een pT4 coloncarcinoom hebben een verhoogd risico op een peritoneaal recidief. Mogelijk creëren ontstekingsmediatoren die vrijkomen tijdens een abdominale infectie een gunstig milieu voor tumorcellen. Onze hypothese is dat patiënten met een pT4 coloncarcinoom die een postoperatieve abdominale infectie ontwikkelen een verhoogde kans hebben op een peritoneaal recidief.  

Methode

Alle patiënten met een pT4N0-2M0 coloncarcinoom uit drie centra tussen januari 2000 en juli 2013 werden geïncludeerd. Patiënten met een postoperatieve complicatie met een Clavien-Dindo score van ≥2 werden onderverdeeld in diegenen met en zonder postoperatieve abdominale infectie, bestaande uit zowel wondinfecties, als intra-abdominale infecties (i.e. abcessen en naadlekkages). Het primaire eindpunt was peritoneaal recidief (gedefinieerd als lokaal recidief en/of peritoneaal metastasen), onderzocht met Kaplan-Meier en Cox regressie analyses. Secundaire eindpunten waren ziekte vrije en algemene overleving. 

Resultaten 

Van de 363 patiënten ontwikkelden er 50 (14%) een postoperatieve abdominale infectie. De 5-jaarskans op een peritoneaal recidief was 46% voor patiënten met, en 27% voor patiënten zonder een postoperatieve abdominale infectie (p=0.010). In multivariate Coxregressieanalyse, waren postoperatieve abdominale infecties statistisch significant geassocieerd met een verhoogd risico op peritoneaal recidief (HR: 2.016 (1.171-3.470)), slechtere ziektevrije (HR: 1.834 (1.220-2.758)) en algemene overleving (HR: 1.783 (1.047-3.037)). Deze resultaten werden niet gevonden na het doormaken van niet-abdominale postoperatieve infecties of  van niet-infectieuze postoperatieve complicaties. Andere onafhankelijke risico factoren voor peritoneaal recidief waren een rechtszijdige tumor (HR: 1.563 (1.030-2.372)) en N2-status (HR 2.141 (1.297-3.534)).

Conclusie

Postoperatieve abdominale infecties na resectie van een T4N0-2M0 coloncarcinoom zijn geassocieerd met een verhoogd risico op een peritoneaal recidief en een slechtere overleving. Deze bevindingen ondersteunen de theorie dat de ontstekingsmediatoren na een abdominale infectie een belangrijke rol spelen in de progressie en metastasering van het coloncarcinoom.