Poster - Een internationale snapshot studie naar de associatie tussen obesitas en postoperatieve complicaties na gastro-intestinale chirurgie (EuroSurg-1)


S.Z. Kuiper, D.A. Fares, L.P.S Stassen, B.P.L. Wijnhoven, A.E.M. van der Pool, EuroSurg

Donderdag 11 mei 2017

16:08 - 16:11u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Poster

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie 

Een derde van de wereldbevolking lijdt aan overgewicht of obesitas. Er is nog steeds discussie over de impact van obesitas op postoperatieve complicaties na gastro-intestinale chirurgie. Deze prospectieve cohortstudie onderzocht de relatie tussen obesitas en het risico op ernstige postoperatieve complicaties (Clavien-Dindo graad III-V) binnen Europa. 

Methode

Via het EuroSurg netwerk werden Europese ziekenhuizen benaderd voor deelname. Alle patiënten ouder dan 18 jaar die een electieve of spoed gastro-intestinale operatie ondergingen tussen 1 februari 2016 en 2 mei 2016 werden geïncludeerd. De  duur van follow-up was 30 dagen. Data werden verzameld gedurende twee weken door een team van onderzoekers (2 medisch studenten, 1 arts-assistent en 1 chirurg). Patiënten werden op basis van hun Body Mass Index (BMI) verdeeld in 3 groepen: normaal BMI (2), overgewicht (25-30 kg/m2) en obesitas (>30 kg/m2). Primaire uitkomstmaat was het risico op postoperatieve complicaties. 

Resultaten 

In totaal werden 2519 patiënten uit zeven landen geïncludeerd. In de groep met een normaal BMI (n=1.044) trad bij 169 patiënten (16,2%) een ernstige complicatie op. In de groep met overgewicht (n=915) was dit 13,4% en in de obesitas groep (n=560) 13,0% (p=0.123). De 30-dagen mortaliteit was 2,2%, 3,2% en 1,4% voor respectievelijk patiënten met een normaal BMI, overgewicht en obesitas (p=0.092). 

Conclusie 

Bij patiënten met obesitas die een gastro-intestinale operatie ondergaan is er geen significant verschil van het risico op postoperatieve complicaties en mortaliteit dan bij patiënten met overgewicht of een normaal BMI.

Aantal geïncludeerde patiënten per participerend Europees land