Poster - Non-invasieve detectie van naadlekkage na slokdarm en pancreas chirurgie door de elektronische neus


V.D. Plat, N. van Gaal, J.A. Covington, T. de Meij, N.K.H. de Boer, G. Kazemier, D.L. van der Peet, F. Daams

Vrijdag 12 mei 2017

10:20 - 10:23u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Poster

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie

Vroegtijdige diagnostiek van naadlekkage leidt tot betere uitkomst voor patiënten. Idealiter wordt hierbij gebruik gemaakt van non-invasieve technieken. Vluchtige organische bindingen (VOB’s) ontstaan in het lichaam mede als gevolg van infectieuze processen. In deze studie wordt onderzocht of deze VOB’s mogelijk gebruikt kunnen worden als biomarkers voor naadlekkage.

Methode 

In deze studie zijn op dag 1,2 en 3 urine samples afgenomen van 63 patiënten na slokdarm (n=31) of pancreas resecties (n=32). In deze urine samples zijn de VOB’s bepaald met behulp van een elektronische neus (Owlstone, Lonestar®)

Resultaten 

Vijftien patiënten ontwikkelden een naadlekkage (24%). Binnen de groep van lekkages na pancreaschirurgie verschilden VOB’s significant van de VOB’s van ongecompliceerde patiënten, met een AUC van 0.85 (95% CI: 0.76-0.93) (zie figuur 1), sensitiviteit van 0.76 (95% CI: 0.50-0.93) en specificiteit van 0.77 (95% CI: 0.66-0.86)  wanneer de samples van dag 1,2 en 3 werden gecombineerd. De VOB’s verschilden binnen de groep patienten na slokdarmchirurgie niet tussen ongecompliceerd en naadlekkage (AUC 0.51 (95% CI: 0.37-0.65).

Conclusie 

Deze studie laat zien dat VOB’s in de urine van patiënten met een lekkage na pancreaschirurgie significant verschillen van die van ongecompliceerde patiënten. Prospectief vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd om de diagnostische nauwkeurigheid van deze non-invasief te bepalen biomarkers te vergroten.

Reciever operator curve voor naadlekkage vs ongecompliceerde patienten