Poster - Overleving na resectie voor perihilair cholangiocarcinoom met lymfekliermetastasen


S. Buettner, J.L.A. van Vugt, M.P. Gaspersz, R.J.S. Coelen, E. Roos, T.A. Labeur, J.N.M. IJzermans, T.M. van Gulik, B. Groot Koerkamp

Donderdag 11 mei 2017

16:05 - 16:08u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Poster

Parallel sessie: V03 - HPB


Introductie

Uit eerder onderzoek is gebleken dat patiënten die resectie ondergingen voor perihilair cholangiocarcinoom (PHC) met aangetoonde lymfekliermetastasen (LN+) in bijna alle gevallen recidief ziekte ontwikkelden. In deze studie hebben we de overleving van deze patiëntengroep vergeleken met patiënten met locally advanced disease bij wie resectie werd afgebroken.

Methode

Met behulp van de Kaplan-Meier methode en de log-ranktest werd de overall survival (OS) van opeenvolgende patiënten met PHC en LN+ in twaalf centra vergeleken met de OS van opeenvolgende patiënten die geen resectie ondergingen in verband met locally advanced disease in twee centra. Voor de multivariabele analyse werd gebruik gemaakt van een Cox Proportional Hazards model. Van de geïncludeerde patiënten ondergingen 119 patiënten resectie voor PHC met LN+, terwijl 113 patiënten geen resectie ondergingen wegens locally advanced disease ten tijde van proeflaparotomie.

Resultaten

De OS van de LN+ patiënten was 19,2 maanden, met een 1-, 3-, en 5-jaarsoverleving van 68,5%, 27,2% respectievelijk 12,5%. Onder de niet-gereseceerde patiënten was de OS  11,9 maanden, met een 1-, 3-, en 5-jaarsoverleving van 49,1%, 6,7% respectievelijk 2,9%. De OS was significant hoger onder LN+ patiënten (p<0.001). In LN+ patiënten bleken een microscopisch positieve resectiemarge (R1) (Hazard ratio [HR]: 1,54; 95%CI 0,97-2,45) en lymfovasculaire invasie (LVI) (HR: 1,71; 95%CI 1,09-2,69) onafhankelijke voorspellers voor een slechtere OS. Wanneer gereseceerde patiënten met R1 of LVI met niet gereseceerde patiënten werden vergeleken, werd geen verschil in OS meer gevonden. 

Conclusie 

Patiënten met PHC en LN+ hebben na resectie een betere overleving dan niet-gereseceerde patiënten. Wanneer LN+ patiënten additionele risicofactoren hebben vervalt dit overlevingsvoordeel. In een groot deel van de patiënten met PHC sluiten lymfekliermetastasen 5-jaarsoverleving niet uit.

OS van gereseceerde patiënten vergeleken met (niet gereseceerde) locally advanced patiënten
OS van gereseceerde patiënten met R1 vergeleken met (niet gereseceerde) locally advanced patiënten
OS van gereseceerde patiënten met LVI vergeleken met (niet gereseceerde) locally advanced patiënten