Poster - Wereldwijde trends in de aantallen en kwaliteit van gepubliceerde RCT protocollen


B.V. van Rosmalen, I. Aldinger, K.P. Cieslak, R. Wennink, M. Clarke, U. A. Ali

Vrijdag 12 mei 2017

14:31 - 14:34u in Baroniezaal

Categorieën: Kwaliteit, Poster

Parallel sessie: V15 - Kwaliteit / Experimenteel


Introductie

Publiceren van protocollen van “randomized controlled trials” (RCT) faciliteert onderzoekers om methodologie van hun onderzoek, ethiek en veiligheidszaken  gedetailleerd vast te leggen. Er is weinig bekend over de kwaliteit en ontwikkeling van deze protocollen. Deze studie beschrijft daarom de wereldwijde trends in aantal en methodologische kwaliteit van gepubliceerde RCT  protocollen.

Methode 

Een systematische zoektocht werd uitgevoerd  in PubMed en EMBASE, naar alle RCT protocollen gepubliceerd in binnen tien jaar, van af september 2001 (596 in totaal). Gegevens over de methodologische kwaliteit van deze protocollen werd verzameld, aan de hand van de items van de Cochrane risk of bias tool (o.a. totstandkoming en blindering van allocatie, en de gebruikte analyse methode). Er werd een vergelijking gemaakt tussen 3 onderzoeksperioden (september 2001- december 2004; januari 2005-mei 2008; en juni 2008-september 2011), tussen verschillende specialisme (chirurgie, huisartsgeneeskunde, interne geneeskunde en kindergeneeskunde) en verschillende regio’s in de wereld.

Resultaten

Het aantal gepubliceerde RCT protocollen nam toe van 69 in de eerste, tot 390 in de laatste periode (p<0.0001). De meest voorkomende onderwerpen waren interne geneeskunde en kindergeneeskunde. De meeste RCT protocollen waren afkomstig uit Noord Amerika (n=30, 44%) in de eerste studieperiode, en uit Europa in de laatste (respectievelijk, n=65, 47% en n=190, 48%, p=0.02). Onderzoekskwaliteit was hoger in Europa en Australasië dan in Amerika (OR=0.63, CI=0.40-0.99, p=0.04).  Chirurgische RCT protocollen waren van de hoogste kwaliteit, vergeleken met andere specialisme (OR=1.94, CI=1.09-3.45, p=0.02).

Conclusie

Er is een vijfvoudige toename geweest in het aantal RCT protocol publicaties. De kwaliteit is tevens toegenomen, al zijn er nog wel veel regionale verschillen als mede verschillen tussen medische specialismen. Dit benadrukt het belang van onderwijs en training in RCT methodologie en onderzoek.