Poster - Conservatieve behandeling van distale radiusfracturen bij octogenarians


E.A.K. van Delft, F.A. van Brussel, J. Vermeulen

Donderdag 11 mei 2017

16:08 - 16:11u in Brabantzaal

Categorieën: Poster, Trauma

Parallel sessie: V01 - Traumachirurgie


Introductie

Fracturen van de distale radius bij tachtigplussers worden over het algemeen conservatief behandeld met een onderarmsgips. Het doel van deze studie is het evalueren van lange termijn uitkomsten van distale radiusfracturen bij de zogenoemde octogenarians.

Methode 

Alle opeenvolgende patienten van tachtig jaar en ouder die zich tussen januari en augustus 2015 met een fractuur van de distale radius op onze Spoed Eisende Hulp presenteerden werden vervolgd en geanalyseerd. Factoren als AO-classificatie, dominantie, repositie en operatieindicatie werden onderzocht. De functionele uitkomst een jaar na de behandeling werd geevalueerd middels de Quick-DASH en PRWE-score.

Resultaten

In totaal werden 80 patiënten (95% vrouw; mediane leeftijd 84 jaar, IQR: 83-88 jaar) geincludeerd in deze studie. 79 patiënten werden conservatief behandeld. Bij 49 van de patiënten werd een repositie verricht, slechts 1 patiënt onderging open reductie en interne plaat fixatie. Follow up bij 31 patiënten was niet mogelijk, met name vanwege overlijden of dementie.

Van de 49 patiënten die een jaar vervolgd werden was de mediane Quick-DASH score 2,27 (IQR: 0-11,3) en de mediane PRWE-score 1,00 (IQR 0-7,5) na een jaar. Er werd geen associatie gevonden tussen fractuur type en/of behandeling en functioneel uitkomst.

Conclusie 

De lange-termijn functionele uitkomst van octogenarians na conservatieve behandeling van een (gedisloceerde) distale radiusfractuur is goed tot uitstekend, ongeacht het type fractuur.