Poster - Detectie van maagcarcinoom met een elektronische neus in Chinese patiënten


V.N.E. Schuermans, A.C.H.M Jongen, Z. Wu, Ziyu Li, J.I. Jiafu, N. D. Bouvy

Vrijdag 12 mei 2017

10:20 - 10:23u in Auditorium

Categorieën: Poster, Upper GI

Parallel sessie: V08 - Upper GI


Introductie 

De diagnose maagcarcinoom wordt vaak in een laat stadium gesteld, hetgeen de prognose negatief beïnvloedt. In Azië is de incidentie van maagcarcinoom hoog, waardoor er behoefte is aan betrouwbare, niet-invasieve diagnostische middelen. In deze studie wordt de sensitiviteit en specificiteit van een elektronische neus voor het opsporen van maagcarcinoom getest.

Methode

Gedurende 4 weken werden in het Beijing Oncology Hospital alle opeenvolgende patiënten met maagcarcinoom preoperatief geïncludeerd. De controlegroep bestond uit familieleden van de patiënten die door middel van een gastroscopie gescreend en negatief bevonden waren. Alle deelnemers moesten 5 minuten in de elektronische neus ademen. De elektronische neus bestaat uit 3 metaaloxide sensoren waarmee de vluchtige organische componenten (VOC) in de uitademingslucht reageren. VOC’s worden in de elektronische neus geanalyseerd en geëxporteerd als numerieke codes. Deze worden geïnterpreteerd door artificial neural network (ANN), een statistisch systeem vergelijkbaar met de werking van het humane neurale netwerk, dat een lerend vermogen heeft.

Resultaten

De inclusie rate van de studie was 100%. In de analyse werden de gegevens van 16 patiënten en 28 gezonde controles gebruikt. Van de 44 inclusies zijn 14 patiënten werkelijk positief en 21 werkelijk negatief bevonden. De ROC-curve laat een sensitiviteit van 88% en een specificiteit van 75% zien, met een nauwkeurigheid van 80%. Dit geeft een positief voorspellende waarde van 67% en een negatief voorspellende waarde van 91%.  De kwaliteit van de binaire classificatie werd bepaald met de Matthews correlatie coëfficiënt (MCC), welk een waarde heeft van 0,60. 

Conclusie 

De studie laat zien dat de elektronische neus in staat is om maagcarcinoom te detecteren in uitademingslucht. Het spreidingsdiagram laat echter zien dat de voorspellende waarde nog niet optimaal is. De sensitiviteit en specificiteit van de elektronische neus zullen toenemen met het aantal inclusies door het genereren van een ANN.

Scatter plot of gastric cancer (Pos, red dots) and healthy controls (Neg, green dots). Values >-0.31 are scored as positive for gastric cancer.