Poster - Relatie tussen wachttijd van diagnose tot behandeling en overleving van patiënten met maagkanker: een landelijke studie


H.J.F. Brenkman, E. Visser, P.S.N. van Rossum, S. Siesling, R. van Hillegersberg, J.P. Ruurda

Vrijdag 12 mei 2017

10:23 - 10:26u in Auditorium

Categorieën: Poster, Upper GI

Parallel sessie: V08 - Upper GI


Introductie

De maximale wachttijd van diagnose tot behandeling (WT) van kanker die in Nederland wordt geadviseerd is 5 weken. Langer wachten leidt tot stress en een lagere kwaliteit van leven. Het doel van deze studie was om de associatie tussen WT en overleving te onderzoeken bij patiënten met curabel maagcarcinoom.

Methode

De Nederlandse Kankerregistratie identificeerde alle patiënten die een curatieve maagresectie ondergingen tussen 2005 en 2014. Patiënten werden onderverdeeld in 2 groepen: patiënten die neoadjuvante chemotherapie ondergingen gevolgd door een maagresectie (neoadjuvante groep), en patiënten die primair een maagresectie ondergingen (chirurgie groep). De associatie van WT met overleving werd multivariabel geanalyseerd waarbij werd gecorrigeerd voor patiënt- en tumorkarakteristieken. WT werd geanalyseerd als categoriale (≤5 weken [referentie], 5-8 weken en >8 weken) en als lineaire variabele.

Resultaten

Van de totale 3.778 patiënten zaten er 1.701 in de neoadjuvante groep, en 2.077 in de chirurgie groep. In de neoadjuvante groep was de mediane WT 4.6 weken (interquartile range (IQR)3.4-6.0] en de mediane overleving 32 maanden. In de chirurgie groep was de mediane WT 6.0 weken [IQR4.3-8.4] en de mediane overleving 25 maanden. WT was niet geassocieerd met overleving in zowel de neoadjuvante groep (5-8 weken vs. hazard ratio (HR)0.82, p=0.068; >8 weken vs. p=0.354) als de chirurgie groep (5-8 weken vs. p=0.175; >8 weken vs. p=0.314). 

Conclusie

Langere WT bij het curabel maagcarcinoom is niet geassocieerd met een slechtere overleving. De resultaten van deze studie kunnen helpen om WT als kwaliteitsindicator in perspectief te plaatsen en ter geruststelling van patiënten.