Poster - De timing van carotis revascularisatie in de symptomatische patient, een wake-up call


A.J.A. Meershoek, E.E. de Vries, A.R. Naylor, G.J. de Borst

Voorzitter(s): drs. E. Moltzer, AIOS heelkunde, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft & dr. J.C. Breek, vaatchirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

14:25 - 14:28u in Auditorium

Categorieën: Poster, Vaten

Parallel sessie: V13 - Vaatchirurgie


Introductie

Recentelijk is gebleken dat bij patiënten met een symptomatische carotisstenose de tijdspanne tussen het meest recente event en revascularisatie een belangrijke rol speelt in het voorkomen van een recidief cerebrovasculair event. Richtlijnen adviseren om in deze groep patiënten binnen twee weken een interventie uit te voeren.

Methode

Het doel van onze studie is om inzicht te verkrijgen in deze tijdspanne in de verrichte klinische trials.

Een systematische search werd uitgevoerd in MEDLINE, EMBASE en Cochrane databases. Alle Randomized Controlled Trials (RCTs) die patiënten met een symptomatische carotisstenose includeerden waarbij een revascularisatie werd verricht werden geïncludeerd.

Resultaten

In totaal voldeden 12 RCTs aan deze inclusiecriteria. Drie RCTs rapporteerden geen tijdspanne tussen meest recente event en revascularisatie. Daarnaast werden verschillende definities van tijdspanne tot revascularisatie gehanteerd, zowel binnen één studie als tussen studies. Tevens werd het merendeel van de revascularisaties niet binnen 2 weken uitgevoerd.

Conclusie

Er bestaat een discrepantie tussen het bewijs uit studies en de huidige praktijk aangaande de tijdspanne die geadviseerd en gepraktiseerd wordt. In de praktijk en in toekomstige studies moet revascularisatie binnen 2 weken worden nagestreefd om de voordelen van vroege revascularisatie te verkrijgen en vergelijkbare resultaten tussen studies te leveren.