Poster - Diagnostische waarde van echo duplex in het detecteren van de aanwezigheid en locatie van een stenose in een autologe arterioveneuze fistel


A. Cosovic, F.G.H. van der Kleij, P.M.C. Callenbach, R.J. Hissink, M. van den Berg

Voorzitter(s): dr. I.C.H.J. Post, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam & dr. O. Koning, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

Donderdag 11 mei 2017

16:05 - 16:08u in Auditorium

Categorieën: Poster, Vaten

Parallel sessie: V04 - Vaten


Introductie 

Arterioveneuze fistel (AVF) is de meest gebruikte vasculaire toegang voor langdurige hemodialyse. Tijdige detectie van stenoses d.m.v. bijvoorbeeld angiografie is belangrijk om fisteltrombose te voorkomen. Wij hebben de waarde van echo duplex (ED) in het detecteren van de aanwezigheid en locatie van een stenose bepaald, in vergelijking met angiografie.

Methode

Patiënten die in de periode tussen 1 januari 2007 en 31 december 2012 een operatie ondergingen waarbij een autologe AVF werd aangelegd werden geïncludeerd. Een ED werd uitgevoerd bij alle patiënten met een AVF die een significante verandering in bloedflow (flow

Resultaten

De studie includeerde 179 patiënten, van wie 55 een of meerdere ED kregen wegens een significante verandering in bloedflow. In 85 (83.3%) van de 102 ED werd een significante stenose gedetecteerd, van wie 75 (88.2%) een angiografie kregen waarbij in allemaal de aanwezigheid van een stenose bevestigd werd. Tien patiënten in deze groep ondergingen geen angiografie, vanwege voldoende rest bloedflow (n=7), chirurgische behandeling (n=1) of overlijden (n=2). De meest voorkomende plek van een stenose was in de anastomose of het veneuze afvloedtraject, waardoor veel patiënten gedurende percutane transluminale angioplastiek PTA aangeprikt konden worden via de veiligere veneuze route.

Conclusie

ED is een betrouwbare methode om de aanwezigheid van AVF stenose te detecteren. ED helpt de interventieradioloog een effectieve en veilige benadering voor aanprikken te bepalen. Onderzoek waarbij ED én angiografie worden verricht bij patiënten met significante bloedflow afname is nodig om de sensitiviteit en specificiteit van ED te bepalen.