Vijfjaars recidiefpercentage na TEP liesbreukcorrectie met gebruik van Ultrapro® of Prolene® - resultaten van een gerandomiseerde klinische studie


M.M. Roos, W.J. Bakker, G.J. Clevers, E.J.M.M. Verleisdonk, P.H.P. Davids, J.P.J. Burgmans

Voorzitter(s): dr. O. Buyne, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. G.H.E.J. Vijgen, AIOS heelkunde, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Vrijdag 12 mei 2017

9:40 - 9:50u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V07 - Algemeen


Introductie

Een recidief liesbreuk is een van de belangrijkste complicaties na liesbreukchirurgie. Eerder onderzoek suggereert een hoger recidiefpercentage bij gebruik van lichtgewicht matjes, er zijn echter weinig lange-termijns resultaten bekend. In deze studie vergelijken wij het recidiefpercentage van lichtgewicht en zwaargewicht matjes 5 jaar na endoscopische totaal extraperitoneale (TEP) liesbreukcorrectie. 

Methode 

Tussen 2010 en 2012 werden 950 mannen met een primaire, enkelzijdige, reponibele liesbreuk gerandomiseerd tot TEP liesbreukcorrectie met een lichtgewicht (Ultrapro) of zwaargewicht (Prolene) matje. Vijf jaar postoperatief werd de gevalideerde PINQ-PHONE telefonische vragenlijst ter detectie van symptomatische en asymptomatische recidieven afgenomen. Patiënten die positief antwoordden op een of meer van de vier elementen van de vragenlijst werden klinisch beoordeeld op de polikliniek. Er werd geen contact opgenomen met de patiënten die reeds een recidief ontwikkeld hadden. Een recidief werd gedefinieerd als een klinisch detecteerbare zwelling in de geopereerde lies.

Resultaten

Tot op heden hebben wij de vragenlijst afgenomen bij 683 patiënten. Dertig patiënten (4.4%) met een positieve respons (mediane leeftijd 61 jaar (IQR 51-68), 63% lightweight, 37% heavyweight) werden gezien op de polikliniek. In 2 van deze patiënten, beiden behandeld met een lichtgewicht matje, werd een recidief vastgesteld. Het totale vijfjaars recidief percentage bedroeg 1.1% in de zwaargewicht groep en 3.8% in de lichtgewicht groep (p=0,007).

Conclusie 

Het algehele vijfjaars recidiefpercentage na de TEP liesbreukcorrectie is laag. Lichtgewicht matjes laten significant hogere recidiefpercentages zien dan zwaargewicht matjes, derhalve wordt gebruik van lichtgewicht matjes niet aanbevolen voor endoscopische TEP liesbreukcorrectie.