De dynamische compressie brace voor pectus carinatum: tussentijdse resultaten van 286 patiënten


S.A. de Beer, M. Gritter, J.R. de Jong, E.L.W. van Heurn

Voorzitter(s): dr. O. Buyne, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. G.H.E.J. Vijgen, AIOS heelkunde, Franciscus Gasthuis, Rotterdam

Vrijdag 12 mei 2017

10:10 - 10:20u in Parkzaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V07 - Algemeen


Introductie 

De dynamische compressie brace is een nieuwe behandeling voor patiënten met pectus carinatum. Via een drukmeter kan de flexibiliteit van de borstkas gemeten worden en de drukmeter kan gebruikt kan worden om de compressiedruk van de brace te reguleren.

Methode 

Patiënten met pectus carinatum die naar ons kinderchirurgisch centrum werden verwezen werden beoordeeld op de mogelijkheid tot het starten van een brace behandeling. Bij patiënten met een initiële correctie druk (pressure of initial correction, PIC) ≤ 10.0 pounds per square inch (PSI) werd een behandeling met de brace voorgesteld. Bij patiënten met een PIC > 10.0 I psi werd een operatieve correctie voorgesteld. Tussen maart 2013 en april 2016 werden 286 patiënten behandeld met de brace; 260 mannen (91%), 26 vrouwen (9%). De gemiddelde leeftijd was 14 jaar (4–21). 

Resultaten

78 patiënten hebben de brace behandeling afgesloten met een gemiddelde behandelduur van 14 maanden. 27 patiënten staakten de behandeling vroegtijdig vanwege motivatiegebrek, verlies aan follow-up, persisterende protrusie van het sternum of flaring van de ribbenbogen waarvoor operatieve correctie, falen van de behandeling door een bifide rib, angst om de brace te sluiten en een te trage correctie. 181 patiënten worden op dit moment nog met de brace behandeld. Een gering aantal complicaties trad op, namelijk huidlesies (4.1%) en vasovagale reacties bij het starten van de brace behandeling (3.1%).  

Conclusie

Deze resultaten laten zien dat de dynamische compressie brace een waardevolle behandeling is voor pectus carinatum bij patiënten met een flexibele thorax.

Kaplan-Meier curve voor afsluiten van de behandeling met de dynamische compressie brace (n=78 patients) .
Diagnostische en therapeutische flow chart voor patiënten met pectus carinatum in ons centrum