Haal meer uit uw trial: de Lasagna plots


H. Jalalzadeh, S.C. van Beek, R. Indrakusuma, W. Bemelman, O.R. Busch, R. Balm

Voorzitter(s): dr. J.L.M. Bruggink, kinderchirurg, UMCG, Groningen & dr. V.B. Weeda, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:25 - 15:35u in Baroniezaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V6 - Algemeen & Kinderchirurgie


Introductie

Een lasagna plot is een nieuwe grafische methode die meerdere longitudinale uitkomsten in één grafiek kan weergeven. Het doel van deze studie was om de resultaten van chirurgische studies met lasagna plots weer te geven en te beoordelen of dit leidt tot nieuwe observaties van de gepresenteerde data. 

Methode 

Voor drie afgeronde chirurgische trials werden op basis van de originele data lasagna plots gemaakt met het statistische pakket “R”. De eerste trial vergeleek een open operatie met een endovasculaire ingreep bij patiënten met een geruptureerd aneurysma van de abdominale aorta. De tweede trial vergeleek een laparoscopische operatie met een open operatie, en de waarde van wel of geen fast-trackbeleid, bij patiënten met een coloncarcinoom. De derde trial vergeleek preoperatieve biliaire drainage met vroege operatie bij patiënten met een pancreaskopcarcinoom.

Resultaten

In de trial met patiënten met een geruptureerd aneurysma waren de uitkomsten in het originele artikel gerapporteerd als een gecombineerde uitkomstmaat van overlijden of ernstige complicaties bij 30 dagen. Deze uitkomsten waren gerapporteerd in twee tabellen. De lasagna plot voor deze trial toonde in aanvulling hierop ook het moment waarop verschillende uitkomsten optraden, toenamen en afnamen. Het tijdsverloop van uitkomsten zoals nierdialyse, overlijden en ontslag was in één grafiek zichtbaar. Deze waarnemingen waren niet af te leiden uit de resultaten in het originele artikel. De lasagna plots van de twee andere trials toonden soortgelijke nieuwe observaties van meerdere uitkomsten.

Conclusie

De lasagna plots van de chirurgische trials brachten nieuwe observaties aan het licht over de uitkomsten. Dit leidde tot nieuwe hypothesen en theorieën over de uitkomsten. De toevoeging van lasagna plots aan traditionele tabellen en grafieken kan van aanvullende waarde zijn in de presentatie van chirurgische studies.

Uitkomsten tot 15 dagen na behandeling van een geruptureerd aneruysma van de abdominale aorta
Uitkomsten tot 5 dagen na colonchirurgie
Uitkomsten tot 7 weken na randomisatie bij pancreaskopcarcinoom