De voorspellende waarde van het transplantatie renogram voor duur van delayed graft function


S. Benjamens, S.P. Berger, A.W.J.M. Glaudemans, L.F. de Geus-Oei, A.P.J. de Vries, R.H.J.A. Slart, R.A. Pol

Voorzitter(s): dr. J.L.M. Bruggink, kinderchirurg, UMCG, Groningen & dr. V.B. Weeda, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:35 - 15:45u in Baroniezaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V6 - Algemeen & Kinderchirurgie


Introductie

In deze studie is gekeken naar de voorspellende waarde van het transplantatie renogram (TR) voor de duur van delayed graft function (DGF). Het verbeteren van de kwantitatieve en de kwalitatieve beoordeling kan leiden tot een betrouwbare voorspelling van DGF en een mogelijke reductie van het aantal diagnostische nierbiopsieën.

Methode 

Tussen 2000 en 2014 zijn alle TRs, uitgevoerd bij patiënten met vroege transplantaat dysfunctie, geïncludeerd. De DGF duur werd gedefinieerd als het aantal dagen van dialyse-gebaseerde en/of functionele DGF. Alle TR procedures, uitgevoerd met Technetium-99m mercaptoacetyltriglycine (MAG3), werden opnieuw geanalyseerd. TR resultaten werden kwalitatief gegradeerd (Figuur 1) en diverse kwantitatieve indexen (waaronder de gecorrigeerd Tubulaire Extractie Ratio (cTER), Tubulaire Functie Curve(TFS), Opname gerelateerd aan geïnjecteerde dosis (MUC10) en de retentie-opname ratio (R20/3)) werden gecombineerd met een nieuwe index (Average upslope)(Figuur 2).

Resultaten

Er werden 177 patiënten geïncludeerd, de gemiddelde leeftijd (± SD) was 49 ± 14 jaar, 57% was man, 17% ontving een nier na donatie bij leven, 41% na  donatie na hersendood en 42% na donatie na hartdood. In totaal hadden 136 (77%) patiënten DGF ≥7 dagen, waarvan 96 (54%) ≥14 dagen. Kwalitatieve beoordeling voor het voorspellen van DGF ≥7 dagen had een sensitiviteit van 88% en specificiteit van 70%. De kwantitatieve indexen met meest optimale resultaten voor de voorspelling van DGF ≥7 dagen waren cTER (73% sensitiviteit, specificiteit 85%), en Average Upslope (68% sensitiviteit, specificiteit 84%).

Conclusie 

De kwalitatieve en kwantitatieve (cTER en Average Upslope) TR-parameters zijn accurate voorspellers van de duur van DGF, in het bijzonder voor DGF> of < dan 7 dagen na transplantatie. Deze analyse maakt de identificatie van patiënten met een verlengde DGF duur gemakkelijker en kan helpen bij de timing van nierbiopsieën.

Kwalitatieve renogram score Grade 1, een normale renogram curve, met snelle opname en excretie. Grade 2, normale opname en vertraagde excretie. Grade 3, stijgende curve zonder excretie. Grade 4, verlaagde absolute opname zonder excretie fase.
Kwantitatieve renogram indexen De diverse kwantitatieve indexen waaronder de gecorrigeerd Tubulaire Extractie Ratio (cTER) en de nieuwe index (Average upslope). Met de in de literatuur beschreven indexen (Tubulaire Functie Curve (TFS), Opname ge