Systematische herbeoordeling van CT bevindingen in patiënten met een verdenking inwendige herniatie na een laparoscopische gastric bypass


J.C. Ederveen, S.W. Nienhuijs, S. Jol, J. Nederend

Voorzitter(s): dr. E.J. Hazebroek, bariatrisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. J.K. Smit, AIOS heelkunde, ZGT, Hengelo/Almelo

Vrijdag 12 mei 2017

13:35 - 13:45u in Genderzaal

Categorieën: Bariatrie, Vrije voordracht

Parallel sessie: V11 - Upper GI/Bariatrie


Introductie

Abdominale CT speelt een belangrijke rol in de diagnose van inwendige herniatie(IH) na gastric bypass. Meerdere signs zijn beschreven voor de beoordeling van deze CTs. Het doel van deze studie was om te evalueren of systematisch beoordelen van CTs met gebruik van tien signs leidt tot een betere diagnostische waarde. 

Methode 

Patiënten werden retrospectief geïncludeerd indien ze een laparoscopische gastric bypass hadden ondergaan tussen 1 januari 2011 en 31 december 2014, en indien een abdominale CT was uitgevoerd voor een verdenking van IH tussen 1 januari 2011 en 31 december 2016. Alle CT-scans werden herbeoordeeld door een abdominale radioloog, een radioloog i.o. en een semi-arts/onderzoeker. Beoordeling werd gedaan aan de hand van acht eerder beschreven signs en twee nieuwe signs. Algehele verdenking op IH werd gegeven op een 5-punts Likert-schaal, met 5 als zeker IH. Her-operatie werd gebruikt als gouden standaard. Interbeoordelaar overeenkomst werd berekend middels Fleiss’s Kappa.

Resultaten

Er werden 245 CT-scans herbeoordeeld met 68 opvolgende her-operaties. In 34(50%) her-operaties werd IH gediagnosticeerd. De Likert-schaal (3-5 positief beschouwd) resulteert in een sensitiviteit en specificiteit van 79.4%(95%-CI;65.8-93.0%) en 85.3%(95%-CI;73.4-97.2%) respectievelijk voor de radioloog, 76.4%(95%-CI;62.2-90.7%) en 79.4%(95%-CI;65.8-93.0%) respectievelijk voor de assistent, en 82.4%(95%-CI;69.5-95.2%) en 79.4%(95%-CI;65.8-93.0%) respectievelijk voor de semi-arts/onderzoeker. De sensitiviteit voor het originele verslag was 82.4%(95%-CI;69.5-95.2%) en de specificiteit was 50%(95%-CI;33.2-66.8%). Swirl sign, veneuze stuwing en mesenteriaal oedeem waren de meest sensitieve signs. Interbeoordelaar overeenkomst was goed.

Conclusie 

Systematisch beoordelen van CTs met een vraagstelling van IH resulteert in een betere specificiteit. Een checklist van de tien signs en mede-beoordeling door een ervaren beoordelaar kunnen helpen onnodige her-operaties te voorkomen.