Diepe neuromusculaire blokkade verbetert de chirurgische omstandigheden tijdens bariatrische chirurgie en vermindert postoperatieve pijn: Een gerandomiseerde dubbel blind gecontroleerde studie


B. Torensma

Voorzitter(s): dr. E.J. Hazebroek, bariatrisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. J.K. Smit, AIOS heelkunde, ZGT, Hengelo/Almelo

Vrijdag 12 mei 2017

13:45 - 13:55u in Genderzaal

Categorieën: Bariatrie, Vrije voordracht

Parallel sessie: V11 - Upper GI/Bariatrie


Introductie

Het is nog onbekend of de toediening van een diepe neuromusculaire blokkade (NMB) tijdens bariatrische chirurgie de chirurgische omstandigheden en de patiënt uitkomst verbetert. De auteurs bestudeerden het effect van diepe versus matige NMB in laparoscopische bariatrische chirurgie op chirurgische eisen en postoperatieve pijn.

Methode 

Honderd patiënten die electieve bariatrische chirurgie ondergingen werden gerandomiseerd naar een diep NMB (posttetanische-count 2 ± 3) of een matige NMB (train-of-four 1 ± 2). De kwaliteit van het chirurgische condities werden gescoord met behulp van de Leiden-Surgical Rating Scale (L-SRS), een 5-punts schaal van 1 (zeer slechte omstandigheden) tot 5 (optimale omstandigheden). Drie chirurgen
scoorde de SRS L- met een 10-min interval tijdens de operatie; postoperatieve pijn scores waren verkregen in de verkoever en op de afdeling.

Resultaten

Mean (95% CI) L-SRS scores in matige NMB 4.2 (4.0 ± 4.4) versus 4.8 (4.7 ± 4.9) in diepe NMB (p<0,001). Matige NMB resulteerde in 17% van de scores bij L-SRS scores van 1 ± 3, terwijl het diepe NMB resulteerde in 100% scores op het hoge eind van de L-SRS (4 ± 5). Deep NMB gaf verbeterde pijnscores in de PACU 4.6 (4.2 ± 4.9) versus 3.9 (3.6 ± 4.4), p = 0.03) en verminderde pijn in de schouder op de afdeling 1.8 (1,5 ± 2,1) versus 1.3 (1.1 ± 1.5), p = 0.03).  

Conclusie 

In bariatrische chirurgie, diepe verslapping heeft voordelen voor de chirurg en patiënt. In vergelijking tot matige NMB geeft een diepe NMB stabiel en verbeterde chirurgische omstandigheden met minder postoperatieve pijn.

SRS score over tijd blauw is matige verslapping oranje is diepe verslapping
% van scores SRS. B: grijs is 1x verslapping blauw is matige verslapping oranje is diepe verslapping