Evolutie van de chirurgische techniek van minimaal invasieve Ivor-Lewis resectie vanwege oesofaguscarcinoom – Beschrijving volgens het IDEAL framework


M.H.B.C. Stenstra, F. van Workum, F.J.H. van den Wildenberg, F. Polat, C. Rosman

Voorzitter(s): dr. E.J. Hazebroek, bariatrisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. J.K. Smit, AIOS heelkunde, ZGT, Hengelo/Almelo

Vrijdag 12 mei 2017

13:55 - 14:05u in Genderzaal

Categorieën: Upper GI, Vrije voordracht

Parallel sessie: V11 - Upper GI/Bariatrie


Introductie

Minimaal invasieve Ivor-Lewis resectie (MIE-IL) is een technisch uitdagende operatie en wordt geassocieerd met een leercurve. Chirurgische aanpassingen zijn onderdeel van de leercurve indien een nieuwe techniek geïmplementeerd wordt in IDEAL (Idea, Development, Exploration, Assessment, Long-term follow-up) stadium IIB. Deze studie beschrijft de transitie van IDEAL stadium IIB naar III.

Methode

Alle opeenvolgende patiënten met een slokdarmcarcinoom die een MIE-IL in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis ondergingen werden geïncludeerd vanaf de eerste patiënt in december 2010 tot april 2016. Operatieverslagen werden geanalyseerd en chirurgen werden geïnterviewd om vast te stellen op welke punten en op welke momenten de chirurgische techniek werd aangepast en om welke redenen. De primaire uitkomst parameter was naadlekkage. Trends in de uitkomst parameters werden grafisch weergegeven door middel van moving average analyse. Chirurgische aanpassingen werden gemarkeerd in deze grafische weergave om te beoordelen in hoeverre de aanpassingen in chirurgische techniek geassocieerd waren met veranderende trends in behandeluitkomsten.

Resultaten 

Honderd vierenzestig patiënten ondergingen MIE-IL. Vier chirurgische aanpassingen werden gedaan in IDEAL stadium IIB: 1) Vanaf casus 9 werd een "omental wrap" van de anastomose verricht; 2) vanaf casus 27 werd het volume van de "omental wrap" gereduceerd; 3) vanaf casus 60 werd de omentum flap 360 graden rondom de anastomose gelegd; 4) vanaf casus 77 werden twee Endoloops gebruikt om het aambeeld te fixeren voor het vervaardigen van de anastomose (voorheen met Endostitch). De incidentie van naadlekkage daalde van circa 35% aan het begin van de leercurve tot circa 5% aan het einde van de leercurve (figuur 1).

Conclusie

Aanpassingen in chirurgische techniek zijn onderdeel van de leercurve als een nieuwe techniek wordt geïmplementeerd in IDEAL stadium IIB. Nader onderzoek is nodig om te analyseren of de leercurve korter is en daarmee geassocieerde morbiditeit lager, indien MIE-IL wordt geïmplementeerd in IDEAL stadium III(wanneer de chirurgische techniek reeds uitontwikkeld is).

Incidentie naadlekkage na implementatie van minimaal invasieve Ivor-Lewis resectie met weergave van moment van aanpassingen in chirurgische techniek