Cervicale vagotomie verergert LPS-geïnduceerde longschade in ratten.


M.F.J. Seesing, T.J. Weijs, J.P. Ruurda, G.A.P. Nieuwenhuijzen, M.D.P. Luyer, R.L.A.W. Bleys, G. Folkerts, J. Garssen, R. van Hillegersberg

Voorzitter(s): dr. E.J. Hazebroek, bariatrisch chirurg, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht & dr. J.K. Smit, AIOS heelkunde, ZGT, Hengelo/Almelo

Vrijdag 12 mei 2017

14:15 - 14:25u in Genderzaal

Categorieën: Algemeen, Vrije voordracht

Parallel sessie: V11 - Upper GI/Bariatrie


Introductie

Gedurende oesophagusresectie wordt een pulmonale vagotomie uitgevoerd. Het autonome zenuwstelsel is betrokken bij de regulatie van pro-inflammatoire cytokines. Deze levert potentieel een bijdrage aan de hoge incidentie pulmonale complicaties na oesophagusresecties. Het doel van deze studie was om te bepalen wat het lokale anti-inflammatoire effect van de nervus vagus is.

Methode 

Ratten werden verdeeld over 3 groepen van 12 dieren: een controle-, een bilaterale cervicale vagotomie- (CVGX) en een subdiafragmatische vagotomie- (AVGX) groep. Na operatie kregen alle ratten intratracheaal LPS toegediend. Na 5,5 uur volgde een longfunctie onderzoek waarna de ratten werden geëuthanaseerd. Cytokines en leukocyten (differentiatie) werden bepaald in serum en bronchoalveolaire lavage vloeistof (BAL). Tot slot werd ook inflammatie op histologisch niveau bepaald. 

Resultaten

In de CVGX-groep werd een significante toename van de pulmonale weerstand (p = 0,007) en het aantal macrofagen in de BAL (p = 0,002) aangetoond in vergelijking met de AVGX- en controle groep. Verder werd er in de CVGX-groep een significante toename van het totale aantal lymfocyten in de BAL (P = 0,036), het totale aantal cellen in het serum (p = 0.044) en het totale aantal mononucleaire cellen in het serum(p = 0.036) vergeleken met de controle groep gevonden. Daarentegen had een CVGX geen significante invloed op de concentraties TNF-alfa en interleukine-6 in de BAL en serum.

Conclusie 

Een vagotomie boven de pulmonale aftakkingen tijdens een oesophagusresectie draagt potentieel bij aan de hoge incidentie van pulmonale complicaties.