Laparoscopische ileocecaalresectie versus infliximab behandeling van ileitis terminalis bij de ziekte van Crohn: de LIR!C trial, een multicenter gerandomiseerde studie


E.J. de Groof, C.Y. Ponsioen, E.J. Eshuis, T.J. Gardenbroek, P.M.M. Bossuyt, C.J. Buskens, E.C.J. Consten, M.A. Brink, B.A. van Wagensveld, P.C.F. Stokkers, G.R.A.M. D'Haens, W. Bemelman

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & drs. M.M.N. Leeuwenburgh, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:15 - 15:25u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal benigne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Optimale behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn (ZvC) in het terminale ileum blijft onduidelijk.

Methode 

Infliximab werd vergeleken met laparoscopische ileocecaalresectie bij patiënten met refractaire ZvC van het terminale ileum, betreffende kwaliteit van leven (KvL) en kosten. Patiënten die falen op >3 maanden thiopurines/steroïden, zonder tekenen van stricturen werden gerandomiseerd. Exclusiecriteria waren eerdere ileocecaalresectie, aangedaan deel van >40cm, intra-abdominale abcessen/vochtcollecties. Primaire eindpunt was KvL met de Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) na 1 jaar. Gemiddelde directe kosten per patiënt werden geanalyseerd.

Resultaten 

Honderddrieënveertig patiënten werden gerandomiseerd (mediane leeftijd 27 jaar, interkwartiel range (IKR) 22-40). Vijfenzestig patiënten zijn gestart met infliximab en 70 patiënten werden geopereerd. Gemiddelde verschil was 6,1 punten op de IBDQ in het voordeel van resectie (95%BI -4,2 tot 16,4, p=0,28). Algemene KvL (ShorForm-36) was significant beter in de resectie groep op 6 en 9 maanden. De directe kosten van resectie waren gemiddelde €-8.931 (95%BI € -12.087 tot € -5.097) lager. Infliximab werd gestaakt in 21 patiënten, 13 hiervan ondergingen resectie 27 weken (IKR 11-34) na starten van infliximab. Drie patiënten (4%) in de resectie groep zijn gestart met infliximab. 

Conclusie

KvL was niet significant beter betreft ziekte specifieke KvL, echter de algemene KvL verbeterde wel met laparoscopische ileocecaalresectie. Directe kosten van chirurgie zijn aanzienlijk minder dan van infliximab behandeling.

Kwaliteit van leven met de IBDQ op baseline, 2 en 6 weken, 3, 6, 9 en 12 maanden in de laparoscopische ileocecaal resectie groep en de infliximab groep