Percutane tibiale zenuw stimulatie versus elektrische sham simulatie voor de behandeling van fecale incontinentie, een multi-center gerandomiseerde studie


A.A. van der Wilt, G. Giuliani, C. Kubis, B.P.W. van Wunnik, I. Ferreira, S.O. Breukink, P.A. Lehur, F. la Torre, C.G.M.I Baeten

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & drs. M.M.N. Leeuwenburgh, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:25 - 15:35u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal benigne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie 

Het doel van deze gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie was de beoordeling van het effect van percutaneous tibial nerve stimulation (PTNS) bij de behandeling van fecale incontinentie.

Methode

Patiënten >18 jaar met klachten van fecale incontinentie warden geincludeerd in deze multicenter, eenzijdig-geblindeerde RCT. Het primaire eindpunt was de afname van het gemiddelde of mediane aantal episoden van fecale incontinentie per week. Secundaire eindpunten waren veranderingen in de ernst van de klachten en kwaliteit van leven. De eindpunten werden vergeleken tussen de PTNS (n=29) en sham (n=30) groep na 9 weken behandeling.

Resultaten 

Een groter gedeelte van de patiënten in de PTNS groep (45%) dan in de sham groep (20%) bereikte ≥50% verbetering in het mediane aantal incontinentie episoden per week [Incidence Rate Ratio (IRR)=2.40 (95% CI: 1.10-5.24), p=0.028]. Op basis van het gemiddelde aantal episoden werd echter geen verschil gezien tussen de groepen [35% vs 27%, IRR=1.42, (0.69 to 2.92), p=0.347]. Tussen de groepen was geen verschil in verbetering qua ziekte-specifieke kwaliteit van leven. Van de SF-36 liet alleen de gecombineerde mentale component een significante verbetering zien in de PTNS groep [+5.1 (95% CI: 0.5 to 9.6), p=0.028].

Conclusie

Mogelijk heeft PTNS een klein voordeel boven sham bij de behandeling van klachten van fecale incontinentie die onvoldoende reageren op conservatieve behandeling. Het is belangrijk te bepalen welke specifieke patiënten het meest gebaat zullen zijn bij deze minimaal invasieve chirurgische behandeling. [ClinicalTrials.gov: NCT00974909]