Oncologische uitkomst van patiënten met naadlekkage na chirurgie voor een rectumcarcinoom. Verhoogd risico op recidief?


T.W.A. Koedam, C.L. Deijen, B. Bootsma, E.S.M. de Lange-de Klerk, G. Kazemier, J.B. Tuynman, F. Daams, H.J. Bonjer

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & drs. M.M.N. Leeuwenburgh, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie 

Naadlekkage is een ernstige complicatie van rectumchirurgie. Hoewel de effecten door naadlekkage op korte termijn morbiditeit en mortaliteit algemeen onderkend zijn, staat de invloed van naadlekkage op de oncologische uitkomst nog altijd ter discussie. 

Methode

Patienten geïncludeerd in de COLOR II trial met een solitaire adenocarcinoom in het rectum binnen 15 cm van de anus werden geanalyseerd. Patienten werden gerandomiseerd in 2:1 ratio voor electieve laparoscopische of open chirurgie. Exclusie criteria waren T4 tumoren, M1 ziekte of noodzaak voor abdominoperineale resectie. Cox regressie analyse werd verricht op 5-jaar na index chirurgie om het (lokaal) recidief en de (ziektevrije) overleving (excl mortaliteit < 90 dagen) te vergelijken tussen patiënten met en zonder naadlekkage.

Resultaten

In totaal werden 764 patienten geïncludeerd in deze analyse, waarvan 84 patienten (11.0%) een naadlekkage hadden na primaire resectie. De patient en tumor karakteristieken van beide groepen waren vergelijkbaar.

Op 5-jaar was het totaal recidief percentage 31.5% na lekkage en 21.0% zonder lekkage (diff 10.5%; 95% CI -0.9% to 21.9%), op afstand 25.0% en 19.5% (diff 5.5%; 95%CI -5.4% to 16.4%) en lokaal 13% en 5% (diff 8.7%; 95%CI 0.3% to 17.1%), respectievelijk.

De overleving was 74.6% versus 80.3% (diff -5.7%; 95% CI -16.2% to 4.8%) en ziektevrije overleving 57.7% en 72.3% (diff -14.6%; 95% CI -26.3% to -2.9%).

Conclusie

Significant verhoogd lokaal recidief op 5-jaar bij patienten met naadlekkage na rectumresectie. Hoewel het exacte mechanisme nog onbekend is, is klinische bewustwording noodzakelijk. Standaard MRI van het bekken op 2-3 jaar na index chirurgie aangeraden voor deze hoog risico patienten om een recidief vroegtijdig te diagnostiseren.

Baseline Karakteristieken
Korte termijn uitkomsten
Kaplan Meijer: lokaal recidief op 5-jaar follow-up