De CLEAN-studie, transanale overhecting van een lekkende colorectale anastomose na voorbehandeling met vacuüm geassisteerde drainage.


W.A.A. Borstlap, G.D. Musters, L.P.S Stassen, H.L. van Westreenen, D. Hess, S. van Dieren, S. Festen, P.J. Tanis, W. Bemelman

Voorzitter(s): dr. E.C.J. Consten, GE chirurg, Meander MC, Amersfoort & drs. M.M.N. Leeuwenburgh, AIOS heelkunde, AMC, Amsterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:55 - 16:05u in Genderzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V02 - Colorectaal benigne & maligne


Introductie

Met een conventionele behandeling geneest een lekkende anastomose na een totale mesorectale excisie voor het rectumcarcinoom in 50% van de patiënten. In deze studie werd de effectiviteit van een nieuwe behandeling van naadlekkages onderzocht, namelijk vroege transanale overhechting van het naaddefect na voorbehandeling met vacuüm geassisteerde drainage (Endosponge®). 

Methode

In deze prospectieve, multicentrische studie werd het naaddefect transanaal overhecht nadat de presacrale abces holte gedurende een korte periode was voorbehandeld met vacuüm geassisteerde drainage. Primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten met een genezen anastomose 6 maanden na de transanale overhechting. Secundaire uitkomstmaten waren het percentage patiënten met een genezen anastomose aan het einde van de follow-up periode, continuïteit, de kosten gerelateerd aan de behandeling en de functionaliteit, welke werd geanalyseerd middels de LARS-score.

Resultaten 

Tussen Juli 2013 en Juli 2015 werden er 30 patiënten met een lekkende colorectale anastomose geïncludeerd, allen waren behandeld voor een rectumcarcinoom waarvan er 22 met neoadjuvant radiotherapie. Mediane follow-up was 14 (7-29) maanden. De totale duur van de vacuüm geassisteerde drainage voorafgaand aan de transanale overhechting was mediaan 13 (5-51) dagen. 6 maanden na de transanale sluiting was het naaddefect in 16(53%) van de patiënten genezen. Aan het einde van de follow-up hadden 21 (70%) patiënten een genezen anastomose. Continuïteit kon hersteld worden in 20 (67%) patiënten. De directe medische kosten waren gemiddeld €8,933 (95% CI: 7,268-10,707) per patiënt.

Conclusie 

Deze nieuwe behandeling strategie liet acceptabele genezing van de anastomose zien en daarnaast kon continuïteit worden hersteld in het merendeel van de patiënten. Vroege diagnose en behandeling lijkt cruciaal. Deze behandel strategie zou kunnen dienen als eerste stap in een meer gestandardiseerd protocol om de lekkende anastomose te behouden.

Behandel strategie van patienten met een lekkende colorectal anastomose
Overzicht van het beloop van de geincludeerde patienten in de CLEAN-studie