Chemoradiatie gevolgd door orgaansparende transanale endoscopische microchirurgie voor distaal rectumcarcinoom: lange termijn resultaten van de CARTS studie


R.C.H. Stijns, G.M.J. Bökkerink, E.J.R. de Graaf, P.G. Doornebosch, P.J. Tanis, I.H. de Hingh, H.J.T. Rutten, G.P. van der Schelling, A.J. ten Tije, J.W.A. Leijtens, G.L. Beets, A. Pronk, E.R. Manusama, C.H. Hoff, A.J. Bremers, J.H.W. de Wilt

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & dr. I.S. Bakker, AIOS heelkunde, UMCG, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

13:35 - 13:45u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V12 - Colorectaal maligne


Introductie

In een prospectieve studie werden patiënten met cT1-3N0-1 distaal rectumcarcinoom behandeld met neoadjuvante chemoradiatie (CRT) gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie (TEM). Het doel van de huidige studie is om de lange termijn resultaten weer te geven voor zowel de kwaliteit van leven als overleving.

Methode 

Patiënten met klinisch resectabel adenocarcinoom van het rectum werden geincludeerd in de periode van 2011 tot en met 2013. Een intensief follow-up schema werd verricht om lokaal recidief en/of afstandsmetastasen te detecteren, evenals gevalideerde vragenlijsten over kwaliteit van leven. Recent werd aanvullend de ‘Low Anterior Resection Score’ (LARS) vragenlijst afgenomen bij patiënten behandeld met een TEM om een indruk van de continentie te krijgen.

Resultaten

55 patiënten werden behandeld met een mediane follow-up van 40 maanden (range 1 – 57). Twee patiënten overleden tijdens CRT en vier patiënten ondergingen een totale mesorectale excisie (TME) wegens inadequate respons. Acht patiënten werden aanvullend behandeld met TME vanwege ypT2-3N0-1 tumoren en uiteindelijk nog 4 patiënten vanwege lokaal recidief. Het 5-jaars recidief percentage bedroeg 12.9%. Na 17 maanden werd geen lokaal recidief meer gezien. De ziektevrije overleving van alle patiënten was 85.2% en totale overleving 90.7%. TEM patiënten scoorden op emotioneel (P=0.001) welbevinden lager dan ten tijde van inclusie. Van hen had 34% milde en 43% hevige LARS klachten.

Conclusie

Neoadjuvante CRT gevolgd door TEM zorgt voor behoud van het rectum in 67% van de gevallen met goede lange termijn resultaten. Kwaliteit van leven lijdt hieronder, echter met behoud van goede continentie scores. Een gerandomiseerde studie is nodig om deze resultaten te vergelijken met patiënten die alleen TME chirurgie ondergaan.