Groeipatroon voorspelt de effectiviteit van adjuvante regionale chemotherapie bij patiënten met resectabele colorectale levermetastasen


F.E. Buisman, E.P. van der Stok, B. Galjart, R.R.J. Coebergh van den Braak, P.M.H. Nierop, J. Rothbarth, D.J. Grünhagen, P.B. Vermeulen, C. Verhoef, M.I. D'Angelica, B. Groot Koerkamp

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & dr. I.S. Bakker, AIOS heelkunde, UMCG, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

13:45 - 13:55u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V12 - Colorectaal maligne


Introductie 

Na resectie van colorectale levermetastasen (CRLM) krijgt ongeveer 50% een recidief beperkt tot de lever. Regionale chemotherapie kan deze kans verkleinen. Doel van deze studie was te onderzoeken of histopathologische groeipatronen (HGPs) [Nature, 2016:1293-1302] een predictieve rol hebben voor de effectiviteit van regionale chemotherapie. 

Methode

HGPs werden bepaald op de weefselcoupes van patiënten na resectie van CRLM in de periode 2000-2015. Patiënten in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center kregen adjuvante regionale chemotherapie (met floxuridine) en werden vergeleken met patiënten in het Erasmus MC die geen regionale chemotherapie kregen. Overleving werd vergeleken met Kaplan Meier curves (log-rank test) en cox-proportional hazard modeling.

Resultaten

Totaal werden 546 patiënten geïncludeerd; 162 patiënten kregen regionale chemotherapie en 384 patiënten niet. Regionale chemotherapie was niet effectief in patiënten met een desmoplastisch groeipatroon (mediane overleving 114 met en 85 maanden zonder regionale chemotherapie, p=0.275) en wel effectief in patiënten met een replacement groeipatroon (87 met en 41 maanden zonder regionale chemotherapie, p<0.001). Na correctie voor leeftijd, klierstatus van de primaire tumor, ziektevrij-interval, aantal-en-grootte CRLM, CEA, R1-resecties en extrahepatische ziekte, hadden patiënten met een replacement groeipatroon een significant betere overleving met regionale chemotherapie (HR 0.45;95%CI:0.31-0.65,p<0.001).

Conclusie

Het replacement groeipatroon is een predictieve factor voor de effectiviteit van regionale chemotherapie. Deze resultaten bieden mogelijkheden voor evaluatie in een prospectieve studie in de toekomst.

Overall survival - Desmoplatisch HGP
Overall survival - Replacement HGP