Grote ziekenhuisvariatie in potentiaal curatieve behandeling voor colorectale peritoneale metastasen is van invloed op overleving


K.P. Rovers, G.A. Simkens, P.A. Vissers, V.E. Lemmens, M.J. Wiezer, A.J. Bremers, J.W. Burger, P.H. Hemmer, W.M. van Grevenstein, A.G. Aalbers, P.J. Tanis, I.H. de Hingh

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & dr. I.S. Bakker, AIOS heelkunde, UMCG, Groningen

Vrijdag 12 mei 2017

14:05 - 14:15u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal maligne, Vrije voordracht

Parallel sessie: V12 - Colorectaal maligne


Introductie

Voor colorectale peritoneale metastasen (CRC-PM) is de in opzet curatieve behandeling middels cytoreductie met HIPEC (CRS+HIPEC) in Nederland gecentraliseerd, terwijl CRC-PM wordt gediagnosticeerd in alle ziekenhuizen. Deze landelijke studie inventariseerde (1) ziekenhuisvariatie in CRS+HIPEC tussen ziekenhuizen van diagnose en (2) de invloed van deze ziekenhuisvariatie op de algehele overleving. 

Methode

Van alle patiënten die tussen 2005-2015 gediagnosticeerd werden met CRC-PM zonder systemische metastasen werden de volgende gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie geëxtraheerd: patiënt- en tumorkarakteristieken, behandeling, overleving, en ziekenhuis van klinische diagnose met CRC-PM. Ziekenhuizen van diagnose werden gecategoriseerd als (1) academisch/STZ ziekenhuis vs. streekziekenhuis en (2) HIPEC-centrum vs. verwijzend ziekenhuis. Verwijzende ziekenhuis werden verder gecategoriseerd op basis van frequentie van CRS+HIPEC als hoog-,midden-, en laagfrequente ziekenhuizen. Multivariabele logistische- en Cox-regressie analyse werden gebruikt voor het analyseren van de relatie tussen ziekenhuiscategorie en de ‘waarschijnlijkheid’ op CRS+HIPEC en algehele overleving, respectievelijk.

Resultaten 

2661 patiënten uit 89 ziekenhuizen werden geïncludeerd. CRS+HIPEC varieerde van 0%-50% tussen ziekenhuizen. Het percentage CRS+HIPEC was 33% na diagnose in HIPEC-centra vs. 13% na diagnose in verwijzende ziekenhuizen(OR 3.66[2.40-5.58]), en 17% na diagnose in academische/STZ ziekenhuizen vs. 11% na diagnose in streekziekenhuizen(OR 1.40[1.08-1.82]). Mediane overleving was 14.1 maanden na diagnose in HIPEC-centra vs. 9.6 maanden na diagnose in verwijzende ziekenhuizen(HR 0.82[0.67-0.99]), en 11.5 maanden na diagnose in academische/STZ ziekenhuizen vs. 8.7 maanden na diagnose in streekziekenhuizen(HR 0.87[0.80-0.94]). In verwijzende ziekenhuizen was de mediane overleving 12.6 maanden in hoogfrequente ziekenhuizen vs. 8.6 maanden in laagfrequente ziekenhuizen(HR 0.73[0.66-0.81]).

Conclusie 

De grote ziekenhuisvariatie en haar invloed op overleving zijn mogelijke aanwijzingen voor suboptimale behandelselectie voor CRC-PM evenals potentiële onderbenutting van CRS+HIPEC in verwijzende ziekenhuizen.