Ontwikkeling en preklinische validatie van een tumor-specifieke fluorescente tracer gericht tegen integrine avb6 voor beeldgestuurde chirurgie in pancreascarcinoom.


W.S.F.J. Tummers, R.J. Swijnenburg, R.H. Kimura, L. Abou-Elkacem, A.L. Vahrmeijer, J.K. Willmann, S.S. Gambhir

Voorzitter(s): dr. E.C.T.H. Tan, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. R.F. de Wilde, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

13:35 - 13:45u in Baroniezaal

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht

Parallel sessie: V15 - Kwaliteit / Experimenteel


Introductie

Tumor-positieve resecties of vroegtijdig recidief door occulte metastasen zijn veelvoorkomend bij pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC). Intra-operatieve fluorescentie beeldvorming stelt de chirurg in staat onzichtbare tumorcellen zichtbaar te maken, echter pancreas-specifieke tracers ontbreken. Een tumor-specifieke fluorescente tracer werd ontwikkeld, R01-MG-IRDye800, gericht tegen integrine avb6 (overexpressie >90% van PDAC) voor PDAC detectie.

Methode

De tumor-specifieke tracer werden ontwikkeld door een cysteine knoop peptide gericht tegen avb6, R01-MG, te conjugeren aan de nabij-infrarode fluorescente (NIRF) dye IRDye800. De effectiviteit van de tracer werd getest doormiddel van cel experimenten en in verschillende muismodellen; subcutaan (BxPC-3, avb6 positief en MiaPaCa-2, avb6 negatief), orthotoop pancreas (AsPC-1, avb6 positief) en spontaan transgeen-PDAC muis model (Pdx1-Cretg/+;KRas LSL G12D/+;Ink4a/Arf−/−). De tracer werd vergeleken met een controle peptide. NIRF signaal werd in beeld gebracht met het PEARL Imaging System. De fluorescentie werd gecorreleerd aan de histopathologie als gouden standaard.

Resultaten 

R01-MG-IRDye800 accumuleerde selectief in BxPC-3 cellen vergeleken met MiaPaCa-2 cellen, tot 3.1x hoger fluorescent signaal (p<0.001). Competitie met ongelabeled R01-MG gaf 77% reductie in fluorescent signaal. Injectie met R01-MG-IRDye800 in muizen leidde tot significant hogere tumor-to-background ratio (TBR) bij BxPC-3 tumoren (3.4±0.95) vergeleken met MiaPaCa-2 tumoren (1.2±0.1) (p<0.01). TBR na injectie van controle peptide (1.6±0.36) was significant lager dan bij R01-MG-IRDye800 (p<0.005). In het orthotope model was tumor-specifieke opname vergeleken met de fluorescente dye alleen (TBR 2.7 versus 0.86). In het transgene muismodel was de TBR significant hoger in tumor vergeleken met normale pancreas, met renale excretie (p<0.001) (figuur 1).

Conclusie 

R01-MG-IRDye800 is een veelbelovende tumor-specifieke tracer voor intra-operatieve fluorescente detectie van PDAC. Deze techniek kan stratificatie van PDAC patiënten voor een potentiele curatieve, tumor-negatieve resectie verbeteren door tumor marges en/of occulte metastasen beter in beeld te brengen.

R01-MG-IRDye800 in transgene muis. In vivo(A+B), ex vivo(C) fluorescentie bij PDAC en bijbehorende H&E(D). Ex vivo fluorescentie(E), intensiteit scan(F), H&E(G) (10x) van primaire tumor en metastase. TBR in tumor en normale pancreas(H)(p<0.001)