Kortsluiting in het onderwijs: leren we genoeg over elektrochirurgie?


F.C. Meeuwsen, J. Klein, M. van der Elst, J. Dankelman, J.J. van den Dobbelsteen

Voorzitter(s): dr. E.C.T.H. Tan, chirurg, Radboudumc, Nijmegen & dr. R.F. de Wilde, AIOS heelkunde, UMC Utrecht, Utrecht

Vrijdag 12 mei 2017

14:15 - 14:25u in Baroniezaal

Categorieën: Experimenteel, Vrije voordracht

Parallel sessie: V15 - Kwaliteit / Experimenteel


Introductie 

Elektrochirurgie wordt in meer dan 80% van alle operaties gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat de kennis over deze techniek onder operateurs suboptimaal is, hetgeen gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Ons doel is om inzicht te krijgen in training van elektrochirurgische vaardigheden van de arts-assistenten en waar verbetering aangebracht kan worden.

Methode

Alle Nederlandse arts-assistenten van zes verschillende snijdende specialismen (heelkunde, gynaecologie, urologie, thoracale chirurgie, plastische chirurgie en orthopedie) zijn benaderd voor een anonieme digitale enquête. In deze enquête werd gevraagd naar de trainingsmomenten die zij in elektrochirurgie hebben gevolgd en hun verworven competenties hierin. Daarnaast zijn alle opleiders Heelkunde per e-mail benaderd om een korte vragenlijst in te vullen. Zij werden tevens gevraagd naar de beschikbare trainingsmomenten voor hun AIOS en in hoeverre zij tevreden zijn over het leerproces. 

Resultaten

197 arts-assistenten hebben de enquête ingevuld. Van hen heeft 69% training in elektrochirurgie gehad, veelal een enkel verplicht theoretisch college. Over de bekwaamheid in de theorie is maar 39% tevreden. 35% vindt de theoretische kennis van hun supervisors benedenmaats en 65% zegt hun manier van werken met diathermie aan te passen aan de dagelijkse supervisor. Door 30% werd een incident met diathermie gerapporteerd, variërend van brandwonden tot darmperforaties. Onder de opleiders werd een respons van 57% bereikt. De eenmalige verplichte CASH 1.1 cursus werd door hen frequent genoemd. Daarentegen zegt 64% dat de AIOS te weinig leren over elektrochirurgie.

Conclusie

Doorgaans krijgen arts-assistenten alleen een theoretisch college aangeboden. Daarbij is er onvrede over de theoretische kennis van henzelf én superviserende operateurs. Daarnaast wordt er een flink aantal serieuze incidenten beschreven. In lijn met het convenant Medische Technologie is toetsen van bekwaamheid in elektrochirurgie voor zowel arts-assistenten als specialisten een vereiste.