Lange termijn follow-up na fluorescentie-geleide resectie van colorectale levermetastasen: een retrospectieve multicenter analyse


H.J.M. Handgraaf, L.S.F. Boogerd, D.J. Höppener, A. Peloso, B.G. Sibinga Mulder, C.E.S. Hoogstins, H.H. Hartgrink, C.J.H. van de Velde, J.S.D. Mieog, R.J. Swijnenburg, H. Putter, M. Maestri, A.E. Braat, J.V. Frangioni, A.L. Vahrmeijer

Voorzitter(s): dr. B. Groot Koerkamp, chirurg-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam & drs. A.E.M. van der Pool, AIOS heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:35 - 15:45u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V03 - HPB


Introductie 

Intra-operatieve nabij-infrarode fluorescentie (NIRF) beeldvorming m.b.v. indocyanine groen (ICG) detecteert colorectale levermetastasen (CRLM) die anders onzichtbaar zijn. Het is onduidelijk of resectie van deze metastasen de prognose van patiënten verbetert. Het doel van deze studie is om de lange termijn overleving te beschrijven na NIRF-geleide resectie van CRLM.

Methode 

Patiënten uit twee verschillende centra die een resectie van CRLM met of zonder NIRF-beeldvorming ondergingen werden retrospectief geanalyseerd. Patiënten die NIRF-beeldvorming ondergingen kregen voorafgaand aan de operatie intraveneus ICG toegediend. Intra-operatief werd met behulp van een NIRF camera opnames van de lever gemaakt. Verdachte laesies werden verwijderd. Histopathologisch onderzoek was de gouden standaard. Exclusiecriteria voor ICG toediening werden ook toegepast voor patiënten uit het controlecohort. Follow-up gebeurde volgens de geldende landelijke protocollen. Perioperatieve details, het lever-specifieke recidief-vrije interval en overleving werden bestudeerd en er werd een Cox regressie analyse verricht.

Resultaten

Tussen 2010-2016 werden 86 patiënten met en 87 zonder NIRF-beeldvorming geopereerd. In een subset analyse werden in het NIRF cohort bij meer patiënten extra CRLM aangetroffen (25% vs. 13%, p=0.04). Metastasen die alleen met NIRF werden gevonden waren significant kleiner dan tumoren die ook door echografie, inspectie en/of palpatie werden gevonden (3.2±1.8 mm vs. 7.4±2.6 mm, p<0.001). De lever-specifieke recidief-vrije overleving na 4 jaar was 47% met NIRF en 39% zonder (hazard ratio bij multivariabele analyse 0.73, 95%CI 0.42-1.28, p=0.28). In patiënten waar extra CRLM werden verwijderd dankzij NIRF werd binnen 3 jaar follow-up in 52% geen leverrecidief geconstateerd.

Conclusie 

Deze studie suggereert dat door intra-operatieve NIRF-beeldvorming significant meer en kleinere CRLM gereseceerd worden, wat in een deel van de patiënten een recidief voorkomt. Gezien het veiligheidsprofiel, de lage kosten en de snelle leercurve kan overwogen worden om NIRF-beeldvorming standaard toe te passen tijdens resectie van CRLM.

Een levermetastase die alleen door nabij-infrarode fluorescentiebeeldvorming werd gedetecteerd (witte pijl).
Links het percentage patiënten waarin intra-operatief extra metastasen worden aangetroffen. Rechts de grootte van de extra metastasen.