Histopathologische groeipatronen: een nieuwe prognostische biomarker in patiënten met colorectale levermetastasen


B. Galjart, E.P. van der Stok, R.R.J. Coebergh van den Braak, P.M.H. Nierop, J. Rothbarth, D.J. Grünhagen, P.B. Vermeulen, C. Verhoef

Voorzitter(s): dr. B. Groot Koerkamp, chirurg-oncoloog, Erasmus MC, Rotterdam & drs. A.E.M. van der Pool, AIOS heelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

Donderdag 11 mei 2017

15:45 - 15:55u in Parkzaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V03 - HPB


Introductie 

Na resectie van colorectale levermetastasen (CRLM) is  overleving slecht te voorspellen. Recent onderzoek toont aan dat histopathologische groeipatronen (HGPs) mogelijk gebruikt kunnen worden als nieuw prognosticum na metastasectomie. Deze studie poogt HGPs als nieuwe prognostische factor te valideren in een groot en homogeen cohort van patiënten met chirurgisch behandelde CRLM.

Methode 

HGPs beschrijven de interactie tussen de tumorrand en het omliggende gezonde leverweefsel. Er kunnen drie typen HGPs worden onderscheiden, te weten het ‘desmoplastic’ HGP, het ‘pushing’ HGP en het ‘replacement’ HGP (fig.1). In deze studie zijn pathologische weefselcoupes van chemonaïve patiënten, geopereerd tussen januari 2000 en maart 2015, geëvalueerd en gescoord op het percentage van voorkomen van de verschillende types HGPs. Indien meer dan 50% van de overgang tussen tumor en normale lever uit één type HGP bestond, werd dit type als het dominante type HGP gecategoriseerd.

Resultaten 

In totaal werden 392 patiënten geïncludeerd. In 232 patiënten (59%) werd een replacement HGP gezien, in 152 patiënten een desmoplastic HGP (39%) en in 8 patiënten (2%) een pushing HGP. Patiënten met een replacement (mediane overleving 41 maanden) en pushing HGP (19 maanden) hadden een significant slechtere overleving dan patiënten met het desmoplastic groeipatroon (77 maanden, p<0.001, fig.2). Na correctie voor geslacht, leeftijd, klierstatus, ziektevrij-interval, aantal en grootte CRLM, extrahepatische ziekte en R1-resecties, hadden patiënten met het replacement HGP (HR 1.7, p<0.001) en pushing HGP (HR 5.1, p<0.001) een significant slechtere overleving in vergelijking met patiënten met het desmoplastic HGP.

Conclusie 

Deze studie toont aan dat HGPs een prognostische waarde hebben in patiënten na resectie van CRLM. Patiënten met een pushing of replacement HGP hebben een significant slechtere overleving dan patiënten met een desmoplastic HGP.

De drie verschillende typen HGP: desmoplastisch HGP (D), pushing HGP (P), replacement HGP (R).
Overleving per type groeipatroon.