Multimodale moleculaire beeldvorming voor tumor-specifieke intra-operatieve detectie van pancreas ductal adenocarcinoom.


W.S.F.J. Tummers, R.J. Swijnenburg, S. Miller, T. Teraphongphom, A. Gomez, R. Kothapalli, I. Steinberg, D. Huland, B.A. Bonsing, A.L. Vahrmeijer, T. Longacre, G. Fisher, S.S. Gambhir, G. Poultsides, E.L. Rosenthal

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & A.P.J. Jilesen, AIOS heelkunde, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Vrijdag 12 mei 2017

9:30 - 9:40u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie 

Belangrijke factoren voor overleving bij pancreas ductaal adenocarcinoom (PDAC) zijn verkrijgen van tumor-negatieve chirurgische marges en afwezige metastasen. Gebruik van tumor-specifieke intra-operatieve beeldvorming, zoals fluorescente en fotoakoestische beeldvorming, heeft potentie onzichtbare tumorcellen zichtbaar te maken. In deze klinische studie werd Cetuximab-IRDye800 gebruikt, een fluorescente tracer, voor intra-operatieve detectie van PDAC.

Methode

Een fase 1 studie is uitgevoerd in patiënten met resectabel PDAC (n=7) ter beoordeling van de veiligheid en effectiviteit van tumor-specifieke beeldvorming bij PDAC middels Cetuximab-IRDye800. Het monoclonale antilichaam Cetuximab, gericht tegen EGFR receptor, werd geconjugeerd aan de nabij-infrarode fluorescente (NIRF) dye IRDye800. Patiënten kregen een intraveneuze infusie van 50 of 100 mg Cetuximab-IRDye800 2-5 dagen voor de operatie. Veiligheid en farmacokinetiek werden gemonitord tot 30 dagen na infusie. Fluorescentie beeldvorming werd uitgevoerd met verschillende camera systemen gedurende de operatie. Ex vivo werd zowel fluorescentie als fotoakoestiche beeldvorming toegepast.

Resultaten

Na toediening van Cetuximab-IRDye800 werden in de onderzochte patiënten populatie werden geen CTCAE graad 2 of hoger bijwerkingen gezien. Fluorescentie beeldvorming differentieerde tumor en normaal pancreas weefsel succesvol tijdens de operatie met een gemiddelde tumor-to-background ratio (TBR) in de primaire tumor van 8.7. Zowel de primaire tumor als positieve lymfeklieren konden intra-operatief succesvol worden gedetecteerd. Ex vivo fluorescentie en fotoakoestich signaal werd gecorreleerd aan histopathologie, als gouden standaard, en bevestigde de correlatie tussen tumor en fluorescentie of fotoakoestich signaal.

Conclusie 

Multimodale tumor-specifieke beeldvorming met fluorescentie en fotoakoestische beeldvorming door middel van Cetuximab-IRDye800 is veilig en effectief voor de intra-operatieve detectie van zowel de primaire tumor als metastasen in PDAC patienten.

Intra-operatieve beeldvorming van primair pancreascarcinoom met SurgVision (A-D), en tumor-positieve lymfeklier tijdens operatie (E-F) en ex vivo (G-H).