Macroscopisch onderzoek van de galblaas door de chirurg.


B.J.G.A Corten, R.M.H. Roumen, S. Alexander, G.D. Slooter

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & A.P.J. Jilesen, AIOS heelkunde, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Vrijdag 12 mei 2017

10:00 - 10:10u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie

Wereldwijd staat routinematig histopathologisch onderzoek van de galblaas  al lang ter discussie. Recente veranderingen in de richtlijn voor galsteenlijden 2016 van de NVvH (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde) verdedigt een selectief instuurbeleid bij een peroperatief normaal ogende galblaas. Het doel van deze studie was de beoordeling door de chirurg te analyseren. 

Methode

Wij voerden een prospectieve studie uit waarbij we de macroscopische beoordeling van de galblaas door de chirurg vergeleken, met de routinematige beoordeling door de patholoog. Alle in de aaneengesloten periode verwijderde galblazen tussen November 2009 en Februari 2011 werden onderzocht. Patiëntkarakteristieken, operatieprocedure, conversie naar laparotomie, macroscopische beoordeling door de chirurg alsmede afzonderlijk door de patholoog histopathologisch onderzoek en reden tot vervolg histopathologisch onderzoek van de galblaas, werden geanalyseerd.

Resultaten

Een totaal van 319 galblazen werd geanalyseerd in een topklinisch opleidingsziekenhuis. Negenentwintig patiënten werden behandeld in verband met een acute cholecystitis. Van alle macroscopische beoordelingen identificeerde de chirurg 38 galblazen postoperatief met macroscopische abnormaliteiten, variërend van poliepen, wandverdikking tot ulceraties. Inclusief de acute cholecystitis patiënten werd bij 53 (16,6%) galblazen argumenten gevonden voor aanvullende microscopische histopathologisch onderzoek door de patholoog. Alle relevante macroscopische afwijkingen werden door de chirurg geïdentificeerd, terwijl aanvullend histopathologisch onderzoek door de patholoog geen relevant gemiste afwijkingen toonde.

Conclusie 

Onze studie is een van de eerste prospectieve studie die de macroscopische beoordeling van de galblaas door de chirurg vergelijkt met de beoordeling door de patholoog. Wij concluderen dat de chirurg na een cholecystectomie in staat is een macroscopische beoordeling uit te voeren, waarmee een selectief instuurbeleid verdedigbaar wordt geacht.