Evaluatie van colorectale levermetastasen: eerste resultaten van het CAIRO5 colorectale lever metastase expert panel van de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG)


J. Huiskens, P.B. Olthof, A. Keijser, K.P. van Lienden, M.R.W. Engelbrecht, J.J. Hermans, I.Q. Molenaar, C. Verhoef, K.P. de Jong, C.H.C. Dejong, G. Kazemier, T.J.M. Ruers, J.H.W. de Wilt, A.M. Rijken, M.F. Gerhards, M.S.L. Liem, J.M. Klaase, G.A. Patijn, M.G. van Oijen, C.J.A. Punt, T.M. van Gulik

Voorzitter(s): dr. P. van Duijvendijk, chirurg, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn & A.P.J. Jilesen, AIOS heelkunde, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

Vrijdag 12 mei 2017

10:10 - 10:20u in Baroniezaal

Categorieën: HPB, Vrije voordracht

Parallel sessie: V09 - HPB


Introductie

Gegevens over secundaire resectie van colorectale lever metastasen (CRLM) zijn moeilijk te interpreteren door gebrek aan consensus over resectabiliteit criteria. De CAIRO5 fase 3 studie onderzoekt de optimale strategie voor patienten met irresectabele CRLM. Iedere patient wordt prospectief geevalueerd door een landelijk expert panel bij aanvang en na inductie theapie. 

Methode 

CRLM worden gescoord als resectabel, mogelijk resectabel of permanent irresectabel. Iedere beoordeling wordt door 3 willekeurig toegewezen lever chirurgen onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Bij gebrek aan consensus, worden 2 extra chirurgen uitgenodigd om tot een meerderheid consensus te komen. Wij presenteren de resultaten van de eerste 143 patiënten.

Resultaten 

Er zijn 282 CT-scans (143 baseline, 139 follow up) beoordeeld. De mediaan voor het tot stand komen van een beoordeling was 8 dagen (IQR 4-12). Consensus (door chirurgen 3) werd bereikt in 146 evaluaties (52%). Er werd geen consensus verkregen in 136 (48%) evaluaties waarin bij 19 (7%) evaluaties sprake was van een volledig tegengestelde mening (resectabel vs. permanent irresectabel) tussen de chirurgen. Van de 143 patiënten werden er 115 ook beoordeeld na systemische inductie therapie. 63/115 (55%) werd als resectabel beoordeeld na inductie therapie, waarvan 41 patiënten een resectie van hun CRLM ondergingen. 

Conclusie

Prospectieve evaluatie van patiënten met CRLM door een centraal panel op basis van uniforme criteria is een uniek aspect van CAIRO5. Wij tonen aan dat dit proces haalbaar maar ook complex is. Studies naar de correlatie tussen de beslissing van het panel en uitkomsten staan gepland.

Design CAIRO5 studie
Logistiek van het landelijke expert panel colorectale lever metastasen
Variatie in beoordeling van CRLM patienten tussen de verschillende chirurgen