Positieve Schildwachtklier in de Lies Regio: de Uitgebreidheid van Complementerende Lymfklierdissectie en Prognose voor Melanoom Patiënten


D. Verver, M. Madu, C.M.C. Oude Ophuis, M. Faut, J.H.W. de Wilt, J.J. Bonenkamp, D.J. Grünhagen, A.J.C. van Akkooi, C. Verhoef, B.L. van Leeuwen

Voorzitter(s): dr. M.F. Lutke Holzik, chirurg, ZGT Almelo/Hengelo & drs. J. Lam, AIOS heelkunde, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Vrijdag 12 mei 2017

13:45 - 13:55u in Zaal 80/81

Categorieën: Melanoom, Vrije voordracht

Parallel sessie: V14 - Melanoom / weke delen / hoofdhals


Introductie

De Nederlandse richtlijn adviseert een complementerende lymfeklierdissectie na een positieve schildwachtklier (SWK). De optimale uitgebreidheid hiervan in de lies, namelijk superficiële liesklierdissectie (SLKD) of een gecombineerde superficiële en diepe liesklierdissectie (CLKD), is onderwerp van discussie. Deze studie onderzocht of de uitgebreidheid na een positieve SWK geassocieerd wordt met betere uitkomsten. 

Methode

Data van alle SWK positieve patiënten die een complementerende lymfeklierdissectie in de lies hebben ondergaan in vier tertiaire melanoom centra werden retrospectief verzameld. Inclusie was gebaseerd op volledigheid van details omtrent de complementerende lymfeklierdissectie en aan- of afwezigheid van positieve SWK-en buiten de liesregio. Baseline, patiënt en tumor karakteristieken werden verzameld voor beschrijvende statistiek, overlevingsanalyses en Cox proportionele hazard regressie analyses. Recidiefpatroon, ziektevrije overleving (ZVO), afstandsmetastasevrije overleving (AMVO) en melanoom specifieke overleving (MSO) werden geanalyseerd in beide studie groepen.

Resultaten

Er werden 255 patiënten geïncludeerd, waarvan 125 (49%) mannen. Mediane leeftijd was 51 jaar, mediane follow-up 51 maanden en mediane Breslow dikte 2.90mm. Honderd-acht (42%) patiënten hadden een primair geulcereerd melanoom. Honderdzevenendertig (54%) patiënten ondergingen SLKD en 118 (46%) CLKD. Het percentage van alle positieve lymfeklieren (buiten de SWK) was 19%, positieve oppervlakkige liesklieren (buiten de SWK) 16% en positieve diepere pelviene klieren 9%. Recidiefpatroon, 5-jaars ZVO, AMVO en MSO waren vergelijkbaar tussen SLKD en CLKD. Een MSO cox-proportioneel hazards model liet zien dat de uitgebreidheid van een complementerende lymfeklierdissectie niet geassocieerd was met overleving, ook niet na correctie.

Conclusie 

CLKD in vergelijking met SLKD is niet geassocieerd met een betere uitkomst in patiënten met een positieve SWK. Het risico op positieve pelviene klieren in de patiënten was klein (9%). Deze resultaten illustreren dat SLKD een veilige eerste optie kan zijn voor patiënten met een positive SWK.