Vroeg opsporen van melanoom metastasen met behulp van serum S-100B is mogelijk


O.M. Vrielink, S. Damude, L.B. Been, K.P. Wevers, H.J. Hoekstra, R.J. van Ginkel, B.L. van Leeuwen, S. Kruijff

Voorzitter(s): dr. M.F. Lutke Holzik, chirurg, ZGT Almelo/Hengelo & drs. J. Lam, AIOS heelkunde, Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

Vrijdag 12 mei 2017

13:55 - 14:05u in Zaal 80/81

Categorieën: Melanoom, Vrije voordracht

Parallel sessie: V14 - Melanoom / weke delen / hoofdhals


Introductie 

In het huidige tijdperk met nieuwe en veelbelovende systemische behandelopties, is vroege detectie van ziekteprogressie bij patiënten met stadium III melanoom essentieel. Doel van de studie was ziekteprogressie te identificeren gedurende de follow-up bij patiënten met asymptomatisch stadium III melanoom met behulp van serum S-100B als biomarker.

Methode

Patiënten met stadium III melanoom die in follow-up waren in een tertiair verwijscentrum, werden prospectief geregistreerd tussen februari 2015 en september 2016. Follow-up werd uitgevoerd volgens de nationale richtlijn. Daarnaast werden serum S-100B monsters afgenomen tijdens elk polikliniek bezoek. In geval van een verhoogde S-100B waarde, een stijging van S-100B van meer dan 40% ten opzichte van de vorige meting of bij de aanwezigheid van symptomen, werd een FDG-PET scan verricht.

Resultaten

In totaal werden 112 patiënten geïncludeerd, met een mediane leeftijd van 57 jaar (range 49-68). De mediane follow-up duur sinds de diagnose stadium III melanoom was 3.2 jaar (range 1.8-5.1). Gedurende de follow-up werden 40 FDG-PET scans verricht. De indicatie voor het verrichten van een FDG-PET scan was de aanwezigheid van symptomen in 50%, een verhoogd S-100B in 28% en zowel de aanwezigheid van symptomen als een verhoogd S-100B in 8%. Ziekteprogressie werd gedetecteerd middels FDG-PET scan in 25 patiënten, waarvan ongeveer de helft (48%, n = 12) werd verricht op basis van een verhoogd S-100B.

Conclusie

Deze voorlopige resultaten suggereren dat serum S-100B een nuttige biomarker kan zijn voor vroege detectie van ziekteprogressie in de follow-up van stadium III melanoom patiënten. Toekomstige studies moeten beoordelen of vroege detectie geassocieerd is met een lagere tumorload, resulterend in meer operabele tumoren of een verbeterde overleving na systemische behandeling.