Eerste resultaten van de MICRA studie: Minimally Invasive Complete Response Assessment of the breast after neoadjuvant systemic therapy


M.E.M. van der Noordaa, F. van Duijnhoven, C.E. Loo, K.K. van de Vijver, G. Sonke, C.C. van der Pol, A.B. Francken, M.T.F.D. Vrancken Peeters

Voorzitter(s): dr. A. Doeksen, chirurg-oncoloog, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein & drs. C. de Jonge, AIOS heelkunde, Zuyderland MC, Heerlen

Donderdag 11 mei 2017

15:15 - 15:25u in Zaal 80/81

Categorieën: Onco / endocrien, Vrije voordracht, Mamma

Parallel sessie: V05 - Mammachirurgie


Introductie

Bij borstkankerpatiënten met een pathologisch complete respons (pCR) na neoadjuvante systeemtherapie (NST) vindt nog altijd resectie plaats ter bevestiging van de aan-/afwezigheid van resttumor. Het doel van de MICRA-studie is het voorspellen van een pCR na NST met behulp van biopten, om bij deze patiënten uiteindelijk chirurgie achterwege te laten.

Methode

De MICRA-studie is een prospectieve multi-center cohort studie. In totaal worden 440 borstkankerpatiënten geïncludeerd met een radiologisch complete remissie (rCR) op MRI na NST. Voorafgaand aan NST wordt een marker centraal in het tumorgebied geplaatst. Na NST worden voorafgaand aan de operatie 8 echogeleide biopten uit het gebied rondom de marker afgenomen (figuur 1). Aansluitend vindt chirurgie van de mamma plaats, waarna resultaten van de biopten en het excisiepreparaat met elkaar worden vergeleken. Het foutnegatiefpercentage, specificiteit, sensitiviteit en positief en negatief voorspellende waarde van de biopten in het voorspellen van een pCR zal worden berekend. 

Resultaten

Sinds april 2016 zijn 51 patiënten geïncludeerd, waarvan 45 procedures succesvol waren. Van deze 45 patiënten had 40% een Human Epidermal growth factor Receptor 2-positieve tumor, 36% een triple negatieve en 24% een hormoonreceptor-positieve tumor. Gemiddeld werd bij 62% van de patiënten een pCR gevonden. Van de 32 patiënten met pCR in de biopten, hadden 4 patiënten resttumor in het specimen (2 patiënten met <10% invasieve tumorrest en 2 patiënten met ductaal carcinoom in situ). Bij alle 13 patiënten met resttumor in de biopten werd resttumor in het specimen gevonden (figuur 2).

Conclusie

Indien bij borstkankerpatiënten een pCR na NST betrouwbaar voorspeld kan worden met behulp van biopten, kan bij deze patiënten mammachirurgie achterwege gelaten worden. Overbehandeling bij borstkankerpatiënten met een pCR wordt op deze manier voorkomen.

Studieopzet van de MICRA studie
Schematische representatie van de marker en bioptlocaties binnen het excisiepreparaat
Eerste resultaten van de MICRA studie